برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر 1395 , دوره  10 , شماره  9 ; از صفحه 70 تا صفحه 77 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي همبستگي بين جايگاه مهار ايمني و حوادث شغلي در صنايع توليدي متوسط منتخب استان قم، سال 1394

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، مرکز تحقیقات سلامت کار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: امروزه حوادث ناشي از کار، هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم زيادي را به جوامع تحميل مي کند. به منظور پيشگيري از وقوع اين حوادث، لازم است در کنار عوامل محيطي، به عوامل فردي همچون جايگاه مهار ايمني نيز پرداخته شود. مطالعه حاضر با هدف بررسي همبستگي ميان جايگاه مهار ايمني و حوادث شغلي در دو شرکت توليدي در سال 1394 انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي - تحليلي در سال 1394 بر روي 163 کارگر که به صورت تمام شماري شرکت کرده بودند انجام گرفت. ابزارهاي مورد استفاده جهت جمع آوري داده ها، پرسشنامه معتبر جايگاه مهار ايمني و دموگرافيک بود و حوادث به طور خوداظهاري بيان شدند. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري تي، تحليل واريانس يک طرفه و رگرسيون پواسون تحليل شدند.
يافته ها: از ميان کل کارگران، 52.8% زن و مابقي مرد بودند. متوسط سن کارگران، 6.6±29.8 سال محاسبه شد. در مجموع، 37 نفر (22.8%) از کارگران دچار حادثه شغلي شده بودند. امتياز مهار ايمني، برابر با 6.7±39.1 به دست آمد. از متغيرهاي دموگرافيک، بين سابقه شغلي افراد (p=0.06) با تعداد حوادث شغلي، ارتباطي وجود نداشت، ولي بين کنترل بيروني (يکي از زيرمقياس هاي جايگاه مهار ايمني) با حوادث شغلي، ارتباط معني داري ديده شد (p<0.05).
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي تحقيق، افرادي که رويداد هاي مثبت يا منفي را پيامد رفتار خود نمي دانند، بلکه آن را به شانس، سرنوشت و عوامل محيطي مهارنشدني نسبت مي دهند، در مقايسه با افراد ديگر بيشتر دچار حادثه مي شوند. از اين رو، توجه به فاکتورهاي روان شناسي و شناختي افراد در محيط هاي کار مي بايست در اولويت توجه مديران و تصميم گيران صنعت قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خندان، م.، و شمسی، م.، و حاجی علی گل، م.، و کوهپایی، ع.، و شهبازی، م. (1395). بررسی همبستگی بین جایگاه مهار ایمنی و حوادث شغلی در صنایع تولیدی متوسط منتخب استان قم, سال 1394. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم, 10(9), 70-77. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=283924Vancouver : کپی

خندان محمد، شمسی معصومه، حاجی علی گل محدثه، کوهپایی علیرضا، شهبازی مژگان. بررسی همبستگی بین جایگاه مهار ایمنی و حوادث شغلی در صنایع تولیدی متوسط منتخب استان قم, سال 1394. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. 1395 [cited 2021July30];10(9):70-77. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=283924IEEE : کپی

خندان، م.، شمسی، م.، حاجی علی گل، م.، کوهپایی، ع.، شهبازی، م.، 1395. بررسی همبستگی بین جایگاه مهار ایمنی و حوادث شغلی در صنایع تولیدی متوسط منتخب استان قم, سال 1394. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم, [online] 10(9), pp.70-77. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=283924. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 66 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی