برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر 1395 , دوره  10 , شماره  9 ; از صفحه 27 تا صفحه 34 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير برنامه آموزشي ايمني بيمار، به صورت مجازي و سخنراني بر فرهنگ ايمني بيمار پرستاران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: ايمني بيمار براي ارتقاي کيفيت مراقبت هاي سلامت، حياتي است و به عنوان يک پارامتر مهم توسط همه سازمان هاي ارائه دهنده مراقبت هاي بهداشتي در سراسر جهان، پايش مي شود. پرستاران به علت ماهيت کار خود، در حفظ و ارتقاي ايمني نقش اساسي دارند. مطالعه حاضر با هدف مقايسه تاثير برنامه آموزش ايمني بيمار بر فرهنگ ايمني بيمار در بين پرستاران شاغل در مراکز آموزشي درماني ايلام انجام شد.روش بررسي: در اين مطالعه تجربي، 40 پرستار از مراکز آموزشي درماني شهر ايلام، انتخاب و به طور تصادفي در دو گروه آموزش مجازي ايمني بيمار و آموزش به شيوه سخنراني تخصيص داده شدند. پرسشنامه بررسي بيمارستاني فرهنگ ايمني بيمار در مراحل قبل و بعد از برنامه آموزشي ايمني بيمار، توسط پرستاران دو گروه تکميل شد. داده ها با استفاده از آزمون هاي کلموگروف و اسميرنوف، تي مستقل و تي زوجي تحليل آماري شدند. سطح معني داري، کمتر از 0.05 در نظر گرفته شد.يافته ها: بعد از مداخله آموزشي، فرهنگ ايمني بيمار در هر دو گروه آموزش مجازي و سخنراني به ميزان معني داري بهبود يافت (p<0.01). ميانگين نمرات فرهنگ ايمني بيمار در گروه آموزش مجازي، بيشتر از گروه آموزش به روش سخنراني بود و اين اختلاف از نظر آماري معني دار بود (p<0.01).نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد مديران سيستم هاي ارائه دهنده خدمات سلامت مي توانند از برنامه هاي آموزشي براي بهبود فرهنگ ايمني بيمار در بين پرستاران استفاده کنند. همچنين ارائه آموزش هاي ايمني بيمار، به صورت مجازي و يا سخنراني مفيد خواهد بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

پاکزاد، ن.، و نوروزی تبریزی، ک.، و فلاحی خشکناب، م.، و نوروزی، م. (1395). مقایسه تاثیر برنامه آموزشی ایمنی بیمار, به صورت مجازی و سخنرانی بر فرهنگ ایمنی بیمار پرستاران. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم, 10(9), 27-34. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=283917Vancouver : کپی

پاکزاد ندا، نوروزی تبریزی کیان، فلاحی خشکناب مسعود، نوروزی مهدی. مقایسه تاثیر برنامه آموزشی ایمنی بیمار, به صورت مجازی و سخنرانی بر فرهنگ ایمنی بیمار پرستاران. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. 1395 [cited 2021December02];10(9):27-34. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=283917IEEE : کپی

پاکزاد، ن.، نوروزی تبریزی، ک.، فلاحی خشکناب، م.، نوروزی، م.، 1395. مقایسه تاثیر برنامه آموزشی ایمنی بیمار, به صورت مجازی و سخنرانی بر فرهنگ ایمنی بیمار پرستاران. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم, [online] 10(9), pp.27-34. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=283917. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 259 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی