برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1394 , دوره  28 , شماره  5 (ويژه نامه) ; از صفحه 995 تا صفحه 1005 .
 
عنوان مقاله: 

طبقه بندي پوشش گياهي در ارتباط با برخي عوامل محيطي (مطالعه موردي: مراتع قره باغ استان آذربايجان غربي)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کرج، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی
 
چکیده: 

هدف از اين تحقيق، شناسايي جوامع گياهي موجود در مراتع قره باغ استان آذربايجان غربي و تعيين مهمترين عوامل موثر بر پراکنش آنهاست. براي اين منظور، در ناحيه معرف هر جامعه گياهي، نمونه برداري به روش تصادفي- سيستماتيک انجام شد. در هر ناحيه، نمونه برداري در طول 4 ترانسکت 150 متري به صورت عمود بر هم انجام شد. سطح و تعداد قطعه نمونه به روش حداقل سطح و آماري تعيين و در طول هر ترانسکت 15 قطعه نمونه با ابعاد يک متر مربع با فاصله 10 متر از يکديگر قرار داده شد. در ابتدا و انتهاي هر ترانسکت دو پروفيل خاک حفر و با توجه به عمق محدود خاک، نمونه خاک از عمق 20-0 سانتي متري برداشت گرديد و درصد سنگريزه، رس، سيلت، شن، ماده آلي، اسيديته، آهک، هدايت الکتريکي، ازت، پتاسيم و فسفر اندازه گيري شد. همچنين در هر قطعه نمونه نوع گونه هاي موجود و درصد پوشش گياهي تعيين گرديد. به منظور طبقه بندي جوامع گياهي از تحليل دوطرفه گونه هاي شاخص (TWINSPAN) و براي تعيين مهمترين عوامل تاثيرگذار بر پراکنش جوامع گياهي از تجزيه به مولفه هاي اصلي (PCA) استفاده شد. نتايج حاصل از طبقه بندي نشان داد که پنج گروه اکولوژيک در منطقه مورد مطالعه وجود دارد که با جوامع گياهي منطقه انطباق داشتند. همچنين بين پراکنش پوشش گياهي و عوامل محيطي رابطه وجود دارد و از بين عوامل مورد بررسي، بافت، آهک، نيتروژن و پتاسيم خاک بيشترين تاثير را بر پراکنش پوشش گياهي دارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 217
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی