برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1394 , دوره  28 , شماره  106 ; از صفحه 162 تا صفحه 170 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي توارث پذيري و روابط عليت صفات مختلف، عملکرد دانه و روغن کلزا در شرايط آب و هوايي خرم آباد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
 
چکیده: 

به منظور بررسي تنوع ژنتيکي بين ارقام کلزا از لحاظ صفات مورفولوژيکي، عملکرد و اجزاي عملکرد و شناسايي بهترين رقم مناسب با شرايط آب و هوايي خرم آباد، آزمايشي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار، متشکل از 15رقم پاييزه و بهاره در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه لرستان انجام گرديد. در طول اجراي آزمايش از صفات مهم از جمله ارتفاع بوته، تعداد روز تا 50 درصد گلدهي، تعدا روز تا رسيدگي، تعداد خورجين در بوته، طول خورجين، تعداد دانه در خورجين، وزن هزار دانه، عملکرد دانه در واحد سطح، درصد روغن دانه و عملکرد روغن يادداشت برداري گرديد. ميانگين مربعات براي صفات اندازه گيري شده در سطح يک درصد براي همه صفات به جز طول خورجين معني دار گرديد. مقايسه ميانگين چند دامنه اي دانکن بين ژنوتيپ ها براي کليه صفات اندازه گيري شده در سطح 5 درصد اختلاف معني داري را نشان داد که نشان دهنده وجود تنوع ژنتيکي در صفات مورد مطالعه ارقام مي باشد. در اين آزمايش ژنوتيپ شماره SLM- 046 با عملکرد دانه 4177 و عملکرد روغن 1817 کيلو گرم در هکتار بيشترين عملکرد را دارا بود که با بقيه ژنوتيپ ها اختلاف معني داري نشان داد. رابطه همبستگي عملکرد با وزن هزار دانه، تعداد دانه در خورجين، تعداد خورجين در بوته، طول خورجين، درصد روغن و عملکرد روغن در سطح يک درصد قوي، مثبت و معني دار بود. برآورد توارث پذيري براي کليه صفات به جز صفت ارتفاع نيز در اين آزمايش بالا بود. در اين بررسي ضرايب تنوع فنوتيپي کليه صفات بيشتر از ضرايب تنوع ژنتيکي بود که نشان دهنده وجود اثرات عوامل محيطي براين صفات است. نتايج تجزيه عليت مو يد آن بود که 3 صفت طول خورجين، تعداد خورجين در بوته و درصد روغن بيشترين اثر را بر عملکرد داشتند. تجزيه خوشه اي نشان داد که مواد ژنتيکي مورد مطالعه در سه گروه تفکيک مي گردند به طوري که دورترين فاصله ژنتيکي بين ژنوتيپ هاي Sahra و Sunday مشاهده شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اسماعیلی، ا.، و نوروزی اصل، ا.، و زبرجدی، ع.، و دریکوند، ر.، و عزیزی، خ. (1394). بررسی توارث پذیری و روابط علیت صفات مختلف, عملکرد دانه و روغن کلزا در شرایط آب و هوایی خرم آباد. پژوهش های کاربردی زراعی (پژوهش و سازندگی), 28(106), 162-170. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=283763Vancouver : کپی

اسماعیلی احمد، نوروزی اصل امین، زبرجدی علیرضا، دریکوند رضا، عزیزی خسرو. بررسی توارث پذیری و روابط علیت صفات مختلف, عملکرد دانه و روغن کلزا در شرایط آب و هوایی خرم آباد. پژوهش های کاربردی زراعی (پژوهش و سازندگی). 1394 [cited 2021October23];28(106):162-170. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=283763IEEE : کپی

اسماعیلی، ا.، نوروزی اصل، ا.، زبرجدی، ع.، دریکوند، ر.، عزیزی، خ.، 1394. بررسی توارث پذیری و روابط علیت صفات مختلف, عملکرد دانه و روغن کلزا در شرایط آب و هوایی خرم آباد. پژوهش های کاربردی زراعی (پژوهش و سازندگی), [online] 28(106), pp.162-170. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=283763. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 106 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی