برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  10 , شماره  3 ; از صفحه 246 تا صفحه 254 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي مقايسه آموزش مبتني بر تيم و روش سخنراني بر فرآيند يادگيري-ياددهي دانشجويان پرستاري در درس پرستاري بيماري هاي داخلي جراحي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: اين پژوهش با هدف مقايسه آموزش مبتني بر تيم و روش سخنراني بر فرآيند يادگيري-ياددهي دانشجويان پرستاري در درس پرستاري بيماري هاي داخلي جراحي انجام شد.روش بررسي: اين مطالعه از نوع تجربي است كه روي دانشجويان پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد صدوقي يزد و ميبد انجام شد. جامعه پژوهش، كليه دانشجويان مقطع كارشناسي ترم ششم دانشكده پرستاري يزد (48نفر) و دانشكده پرستاري ميبد (28نفر) بود. ميزان يادگيري دانشجويان از مباحث تدريس شده با شيوه سخنراني با استفاده از آزمون چندگزينه اي و تدريس مبتني بر تيم با استفاده از آزمون چند گزينه اي فردي، گروهي، مرحله استيناف و تكليف گروهي اندازه گيري شد. براي سنجش رضايتمندي پرسشنامه ترجمه شده با طيف ليكرت پنج درجه اي مورد استفاده قرارگرفت. داده ها، توسط آزمون هاي آماري (تي مستقل، تي زوجي و آنوا) و با نرم افزارSPSS ويرايش 17مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.يافته ها: نتايج بين ميانگين نمره يادگيري دانشجويان گروه آزمون از روش تدريس مبتني بر تيم در ارزيابي فردي (2.28±13.48) و گروهي (1.17±17.2) تفاوت معني داري را نشان داد (p=0.000) و ميانگين نمره آزمون كلي با روش مبتني بر تيم (0.98±17.84) بالاتر از ميانگين آزمون با روش سخنراني (2.31±16) بود. 100درصد دانشجويان معتقد بودند كه يادگيري مبتني بر تيم مهارت بين فردي و بين گروهي را در آن ها افزايش داده است. 97.7 درصد ذكر كردند كه با اين روش، محتواي درس را بهتر درك كرده اند. كمترين ميزان رضايت مربوط به يادگير ي پيوسته در طول عمر 51.2 درصد بود.نتيجه گيري: مطالعه حاضر نشان داد روش يادگيري مبتني بر تيم باعث افزايش مهارت هاي ارتباطي و درك بهتر مفاهيم و تسهيل يادگيري در بيشتر دانشجويان شده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

واعظی، ع.، و عزیزیان، ف.، و کوهپایه زاده، ج. (1394). بررسی مقایسه آموزش مبتنی بر تیم و روش سخنرانی بر فرآیند یادگیری-یاددهی دانشجویان پرستاری در درس پرستاری بیماری های داخلی جراحی. مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد, 10(3), 246-254. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=283607Vancouver : کپی

واعظی علی اکبر، عزیزیان فاطمه، کوهپایه زاده جلیل. بررسی مقایسه آموزش مبتنی بر تیم و روش سخنرانی بر فرآیند یادگیری-یاددهی دانشجویان پرستاری در درس پرستاری بیماری های داخلی جراحی. مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد. 1394 [cited 2022January17];10(3):246-254. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=283607IEEE : کپی

واعظی، ع.، عزیزیان، ف.، کوهپایه زاده، ج.، 1394. بررسی مقایسه آموزش مبتنی بر تیم و روش سخنرانی بر فرآیند یادگیری-یاددهی دانشجویان پرستاری در درس پرستاری بیماری های داخلی جراحی. مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد, [online] 10(3), pp.246-254. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=283607. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 129 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی