برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  13 , شماره  3 ; از صفحه 524 تا صفحه 542 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي تحمل به تنش رطوبتي در برخي از ژنوتيپ هاي گندم (.Triticum aestivum L) با استفاده از شاخص هاي انتخاب

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

عملکرد دانه گندم در اکثر مناطق ايران به علت بروز تنش رطوبتي آخر فصل کاهش مي يابد. به منظور بررسي اثر تنش رطوبتي بر عملکرد دانه 39 ژنوتيپ گندم بهاره، آزمايشي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در مزرعه پژوهشي پرديس ابوريحان- دانشگاه تهران در سال زراعي 90-1389 اجرا شد. اعمال تنش رطوبتي در مرحله ظهور سنبله به صورت کم آبياري صورت گرفت. نتايج نشان داد در شرايط بدون تنش ژنوتيپ هاي پيشتاز و آزادي (8.27 و 7.72 تن در هکتار) و در شرايط تنش رطوبتي ژنوتيپ هاي مغان1 و سيستان (5.48 و 4.84 تن در هکتار) از بيشترين عملکرد دانه برخوردار بودند. بر اساس نتايج تجزيه رگرسيون در شرايط آبياري معمولي و تنش رطوبتي سه متغير وارد مدل شدند که در شرايط نرمال 70.8 و در شرايط تنش 64.03 درصد تغييرات عملکرد را توجيه نمودند. بر اساس ميزان عملکرد ژنوتيپ ها در دو شرايط، 15 شاخص تحمل و حساسيت به تنش برآورد شد. نتايج تجزيه همبستگي، مولفه هاي اصلي و ترسيم باي پلات نشان داد که از بين شاخص هاي محاسبه شده MP، GMP، STI، HARM، YI، DI، MSTI و SNPI براي انتخاب ژنوتيپ هاي با پتانسيل و پايداري عملکرد بالا در شرايط تنش رطوبتي جزو مناسب ترين شاخص ها بودند. تجزيه خوشه اي بر اساس شاخص هاي تحمل به خشکي، ژنوتيپ ها را در چهار گروه جداگانه قرار داد به طوري که ژنوتيپ هاي متحمل به خشکي در گروه مشترکي قرار گرفتند. توزيع ژنوتيپ ها در فضاي باي پلات، وجود تنوع ژنتيکي بين ژنوتيپ ها را نسبت به تنش رطوبتي نشان داد. بر اين اساس ژنوتيپ هاي مغان 1، سيستان، اکبري، بيات، دز، بک کراس روشن بهاره، مهدوي و طبسي جزو متحمل ترين و ژنوتيپ هاي تجن، نويد، شيرودي، زاگرس، کرخه و ويري ناک به عنوان حساس ترين ژنوتيپ ها به تنش رطوبتي آخر فصل شناسايي شدند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

محسنی، م.، و مرتضویان، س.، و رامشینی، ح.، و فوقی، ب. (1394). ارزیابی تحمل به تنش رطوبتی در برخی از ژنوتیپ های گندم (.Triticum aestivum L) با استفاده از شاخص های انتخاب. پژوهشهای زراعی ایران, 13(3), 524-542. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=283533Vancouver : کپی

محسنی ماندانا، مرتضویان سیدمحمدمهدی، رامشینی حسینعلی، فوقی بهروز. ارزیابی تحمل به تنش رطوبتی در برخی از ژنوتیپ های گندم (.Triticum aestivum L) با استفاده از شاخص های انتخاب. پژوهشهای زراعی ایران. 1394 [cited 2021April20];13(3):524-542. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=283533IEEE : کپی

محسنی، م.، مرتضویان، س.، رامشینی، ح.، فوقی، ب.، 1394. ارزیابی تحمل به تنش رطوبتی در برخی از ژنوتیپ های گندم (.Triticum aestivum L) با استفاده از شاخص های انتخاب. پژوهشهای زراعی ایران, [online] 13(3), pp.524-542. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=283533. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 66 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی