نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1395 , دوره  18 , شماره  2 ; از صفحه 131 تا صفحه 138 .
 
عنوان مقاله: 

آگاهي، نگرش و عملكرد مادران در خصوص تغذيه سالم كودكان پايه پنجم و ششم دبستاني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: وجود اختلال و كمبود تغذيه اي در كودكان منجر به كاهش رشد ذهني و جسمي مي شود و تغذيه سالم در يادگيري آنها موثر مي باشد و با توجه به آمار برآورد شده از مطالعات انجام شده در اين خصوص كه دليل بر تغذيه نامناسب كودكان و همچنين آگاهي ناكافي مادران در اين زمينه مي باشد، اين مطالعه با هدف بررسي ميزان آگاهي و نگرش و عملكرد مادران در رابطه با تغذيه كودكان انجام شد.روش كار: اين تحقيق يك مطالعه مقطعي از نوع توصيفي- تحليلي است كه در آن تعداد 243 نمونه به روش نمونه گيري خوشه اي دو مرحله اي جهت بررسي انتخاب شدند. ابزار تحقيق پرسشنامه اي محقق ساخته بود. داده ها در SPSS با استفاده از آزمون هاي ضريب همبستگي پيرسون و آناليز واريانس يك طرفه و t مستقل در سطح معناداري p<0.05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.يافته ها: در اين مطالعه 90.1 درصد (228 نفر) از مادران خانه دار و 9.9 درصد (24 نفر) آنها شاغل بودند. يافته ها اختلاف معني داري را در ميانگين نمره نگرش بر حسب ميزان تحصيلات نشان داد (p=0.005). بين آگاهي با نگرش و نيز آگاهي با عملكرد همبستگي معني داري وجود نداشت. اما اين آزمون حاكي از آن بود كه بين نگرش و عملكرد همبستگي مستقيم معني داري وجود داشت (r=0.259 و p<0.001).نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي پژوهش ميزان آگاهي و نگرش مادران در خصوص تغذيه سالم كودكان در سطح متوسط و مطلوبي بود ولي با توجه به نقش تعيين كننده مادران در سلامت كودكان و از آنجا كه عدم آگاهي ايشان منجر به بروز اختلالات گوناگون در كودكان مي شود، آموزش صحيح مادران در اين مورد حائز اهميت است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فتحی، ا.، و محبی، س.، و شریفی راد، غ. (1395). آگاهی, نگرش و عملکرد مادران در خصوص تغذیه سالم کودکان پایه پنجم و ششم دبستانی. سلامت و مراقبت, 18(2), 131-138. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=283334Vancouver : کپی

فتحی اعظم، محبی سیامک، شریفی راد غلامرضا. آگاهی, نگرش و عملکرد مادران در خصوص تغذیه سالم کودکان پایه پنجم و ششم دبستانی. سلامت و مراقبت. 1395 [cited 2022May17];18(2):131-138. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=283334IEEE : کپی

فتحی، ا.، محبی، س.، شریفی راد، غ.، 1395. آگاهی, نگرش و عملکرد مادران در خصوص تغذیه سالم کودکان پایه پنجم و ششم دبستانی. سلامت و مراقبت, [online] 18(2), pp.131-138. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=283334. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 283 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی