برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  4 , شماره  3 ; از صفحه 65 تا صفحه 75 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط هوش اخلاقي پرستاران با رضايت بيماران ازمراقبت هاي پرستاري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات مراقبت‌های مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: پايبندي پرستاران به رعايت اصول اخلاقي، ضمن ارتقاء کيفيت مراقبت پرستاري، از عوامل موثر در ارتقاء رضايت بيماران مي باشد. با توجه به اين که عملکرد اخلاقي پرستاران به ميزان زيادي متاثر از معيارهاي ذهني- اخلاقي از جمله هوش اخلاقي آن ها است.
هدف: بررسي رابطه هوش اخلاقي پرستاران با رضايت بيماران بستري از مراقبت هاي پرستاري هدف مطالعه بوده است.
مواد و روش ها: مطالعه توصيفي- همبستگي حاضر بر روي (163) پرستار و (489) بيماري که مراقبت پرستاري را از آنها دريافت نموده اند، در سال (1393) در پنج مرکز آموزشي- درماني دانشگاه علوم پزشکي همدان صورت گرفت. پرستاران به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي و بيماران به صورت تصادفي ساده از بخش هاي مختلف اين مراکز انتخاب شدند. داده ها بوسيله دو پرسشنامه هوش اخلاقي لنيک و کيل (2005) و رضايت بيماران از مراقبت پرستاري بايرينگ (2006) جمع آوري شد. پايايي پرسشنامه هوش اخلاقي با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ (0.86) و براي پرسشنامه رضايت بيماران از مراقبت پرستاري (0.71) بدست آمد. با استفاده از آمار توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) و آزمون هاي تحليلي ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه به روش گام به گام با استفاده از نرم افزار
SPSS نسخه (16) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين هوش اخلاقي پرستاران (
SD=6.55، 76.68) حاکي از خوب بودن سطح هوش اخلاقي آنها بود. ميانگين رضايتمندي بيماران از مراقبت پرستاري (SD=9.3، 98.27) نشان دهنده رضايت متوسط بيماران بود. بين هوش اخلاقي پرستاران و رضايت بيماران رابطه مثبت و معناداري (p<0.01، r=0.75) وجود داشت. بر اساس نتايج آزمون رگرسيون، از ابعاد هوش اخلاقي، درستکاري و مسووليت پذيري (%71) پراکندگي رضايت بيماران از مراقبت پرستاري را تبيين نمودند.
نتيجه گيري: به مديران پرستاري پيشنهاد مي شود با فراهم نمودن شرايط لازم نظير برگزاري کارگاه هاي آموزشي براي پرستاران، امکان ارتقاء هوش اخلاقي آنها را فراهم نمايند زيرا که مسووليت پذيري را نسبت به بيماران بهبود مي دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صادقی، ا.، و عادلی، ز.، و شمسایی، ف.، و مقیم بیگی، ع. (1394). ارتباط هوش اخلاقی پرستاران با رضایت بیماران ازمراقبت های پرستاری. مدیریت پرستاری, 4(3), 65-75. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=283269Vancouver : کپی

صادقی امیر، عادلی زهرا، شمسایی فرشید، مقیم بیگی عباس. ارتباط هوش اخلاقی پرستاران با رضایت بیماران ازمراقبت های پرستاری. مدیریت پرستاری. 1394 [cited 2021October18];4(3):65-75. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=283269IEEE : کپی

صادقی، ا.، عادلی، ز.، شمسایی، ف.، مقیم بیگی، ع.، 1394. ارتباط هوش اخلاقی پرستاران با رضایت بیماران ازمراقبت های پرستاری. مدیریت پرستاری, [online] 4(3), pp.65-75. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=283269. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 159 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی