برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1395 , دوره  23 , شماره  3 ; از صفحه 221 تا صفحه 239 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين شرايط بهينه تيمار چوب صنوبر با مالئيک انيدريد و ويژگي هاي فيزيکي فرآورده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 
چکیده: 

سابقه و هدف: تيمار چوب با مواد شيميايي به ويژه مالئيک انيدريد مي تواند با کاهش تعداد گروه هاي هيدروکسيل و متورم کردن ديواره سلولي، به کاهش جذب رطوبت و تغييرات ابعاد چوب منتهي شود. شواهد اندکي در خصوص چگونگي اثر شرايط مختلف بر واکنش تيمار چوب با انيدريدها ارائه شده است. اين احتمال وجود دارد که افزايش دما يا زمان واکنش تيمار، با بهبود جانشيني گروه هاي هيدروکسيل ديواره هاي سلولي چوب، اثر مطلوب تري بر خواص فيزيکي چوب داشته باشد. اين تحقيق با هدف تعيين شرايط بهينه دمايي و زماني اصلاح با مالئيک انيدريد و اثر آن بر خواص فيزيکي چوب صنوبر انجام شد.
مواد و روش ها: نمونه هاي آزموني بر اساس استاندارد
ASTM-D4446-05 تهيه گرديدند. آماده سازي محلول مالئيک انيدريد، با غلظت 20 درصد وزني/ حجمي در استون به عنوان حلال انجام شد. نمونه ها با مالئيک انيدريد، به روش خلاء- فشار در سيلندر آزمايشگاهي اشباع شدند و جهت تعيين سطح بهينه دما و زمان در واکنش با مالئيک انيدريد، تحت دو سطح دمايي 120 درجه سانتي گراد و 150 و در دو زمان 4 و 8 ساعت تيمار شدند. در خاتمه، نمونه ها توزين، و افزايش وزن ناشي از واکنش با مالئيک انيدريد و جانشيني گروه هاي هيدروکسيل تعيين شد. به منظور تعيين سطح بهينه تيمار، نمونه ها در چهار دوره متوالي غوطه وري- خشک کردن قرار گرفتند. در هر سيکل، تغييرات وزن و جانشيني گروه هاي هيدروکسيل اندازه گيري شد. اندازه گيري خواص فيزيکي در هر مرحله از آزمون دوره اي غوطه وري- خشک کردن محاسبه گرديد. براي ارزيابي ساختار شيميايي و مطالعه ريخت شناسي نمونه هاي شاهد و تيمارشده نيز به ترتيب از آزمون طيف سنجي و تصاوير ميکروسکوپ الکتروني استفاده شد.
يافته ها: تصاوير ميکروسکوپ الکتروني با واکشيده شدن ديواره سلولي در تيمار با مالئيک انيدريد، انجام واکنش را تاييد نمودند. تغييرات افزايش وزن، جانشيني گروه هاي هيدروکسيل، جذب آب و ثبات ابعاد طي آزمون دوره اي غوطه وري- خشک کردن اندازه گيري شد. بر اساس نتايج، اثر زمان واکنش بر صفات اندازه گيري شده معني دار نبود. در خاتمه آزمون دوره اي غوطه وري- خشک کردن، دماي بالاتر واکنش با تشکيل ساختار پايدارتر در برابر هيدروليز، به حفظ افزايش وزن ناشي از تيمار منتهي گرديد. در چهارمين دوره غوطه وري، بالاترين جانشيني گروه هاي هيدروکسيل، آب گريزي و کارايي ضدواکشيدگي نمونه هاي تيمارشده در دماي 150 درجه سانتي گراد مشاهده گرديد. جذب آب نمونه هاي تيمارشده با مالئيک انيدريد در سطح دمايي 150 درجه سانتي گراد، 61.76 درصد در مقايسه با سطح شاهد کاهش يافت.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج ريخت شناسي، در چوب تيمارشده علي رغم افزايش وزن و بهبود اثر ضدواکشيدگي، به علت ورود مولکول هاي مالئيک انيدريد به ديواره سلولي، ساختار متخلخل چوب حفظ گرديد. اعمال تيمار، موجب بهبود آب گريزي و ثبات ابعاد نمونه هاي تيمارشده گرديد. افزايش زمان واکنش تيمار از 4 به 8 ساعت، تفاوت معني داري در صفات اندازه گيري شده ايجاد نکرد و اين امر در طيف
FTIR نيز تاييد گرديد، وليکن افزايش دما با اثر بر روش اتصال به بسپارهاي تشکيل دهنده ديواره سلولي چوب، بهبود معني داري در واکنش تيمار به همراه داشت. در يک نتيجه گيري کلي مي توان اظهار داشت که افزايش دما در واکنش تيمار با مالئيک انيدريد، با تشکيل ساختار پايدارتر در برابر هيدروليز، به تثبيت کارآمد منتهي خواهد شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نیکخواه شهمیرزادی، آ.، و قربانی، م.، و امینی نسب، س. (1395). تعیین شرایط بهینه تیمار چوب صنوبر با مالئیک انیدرید و ویژگی های فیزیکی فرآورده. پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل, 23(3), 221-239. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=283247Vancouver : کپی

نیکخواه شهمیرزادی آزاده، قربانی مریم، امینی نسب سیدمجتبی. تعیین شرایط بهینه تیمار چوب صنوبر با مالئیک انیدرید و ویژگی های فیزیکی فرآورده. پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل. 1395 [cited 2021June21];23(3):221-239. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=283247IEEE : کپی

نیکخواه شهمیرزادی، آ.، قربانی، م.، امینی نسب، س.، 1395. تعیین شرایط بهینه تیمار چوب صنوبر با مالئیک انیدرید و ویژگی های فیزیکی فرآورده. پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل, [online] 23(3), pp.221-239. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=283247. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 65 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی