برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مرداد 1395 , دوره  27 , شماره  5 ; از صفحه 401 تا صفحه 410 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه پيامدهاي باروري در دو نوع انتقال جنين تازه و جنين فريز در زنان نابارور تحت درمان به روش تزريق داخل سيتوپلاسمي اسپرم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ارومیه، مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری
 
چکیده: 

پيش زمينه و هدف: تکنيک هاي فريز جنين همگام با روش هاي کمک باروري در حال گسترش هستند. هرچند انتقال جنين تازه هميشه موردتوجه بوده ولي مطالعات اندکي در زمينه مقايسه اين دو روش انتقال جنين صورت گرفته، لذا مطالعه حاضر باهدف مقايسه پيامدهاي باروري بين اين دو تکنيک انجام شد.
مواد و روش کار: در اين مطالعه نيمه تجربي، 215 زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروري کوثر در فاصله زماني سال هاي 90 تا 92 تحت درمان به روش تزريق داخل سيتوپلاسمي اسپرم، 152 نفر تحت انتقال جنين تازه و 63 نفر مورد انتقال جنين فريز ازنظر پيامدهاي باروري با يکديگر مقايسه شدند.
يافته ها: فراواني رخداد حاملگي شيميايي در زنان تحت انتقال جنين فريز بيشتر از جنين تازه بود
 57.1) درصد در مقايسه با 40.3 درصد، P=0.016). رخداد حاملگي باليني در گروه با انتقال فريز بيشتر از گروه با انتقال جنين تازه بود (50.8 درصد در مقايسه با 34.9 درصد، P=0.033). رخداد سقط قبل 6 هفته، سقط قبل 20 هفته و حاملگي خارج رحمي در دو گروه تفاوت معني داري با يکديگر نداشتند.
نتيجه گيري: انتقال جنين فريز رخداد حاملگي شيميايي و حاملگي کلينيکي را افزايش مي دهد و با کاهش در درصد رخداد سقط قبل 20 هفته همراه مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 120
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی