برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مرداد 1395 , دوره  27 , شماره  5 ; از صفحه 375 تا صفحه 383 .
 
عنوان مقاله: 

جداسازي و شناسايي ميکروارگانيسم هاي غالب موجود در لجن فعال واحد تصفيه پساب ABS و بررسي پتانسيل تجزيه بيولوژيکي اکريلونيتريل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 
چکیده: 

پيش زمينه و هدف: اکريلونيتريل به عنوان ماده اوليه اصلي در توليد رزين ABS در صنايع پتروشيمي کاربرد دارد و به عنوان يکي از آلاينده هاي پساب خروجي فرايند توليد ABS مطرح مي باشد. با توجه به اهميت کاربرد سيستم هاي بيولوژيکي در تصفيه اين پساب، اين مطالعه باهدف جداسازي و شناسايي ميکروارگانيسم هاي غالب موجود در واحد بيولوژيکي تصفيه پساب ABS و ارزيابي پتانسيل تجزيه بيولوژيکي اکريلونيتريل انجام شده است.
مواد و روش کار: ساختار جمعيت ميکروبي با 8 نوبت نمونه برداري از حوض هوادهي بررسي گرديد. بدين منظور، از محيط هاي کشت
PCA، R2A، سابروزدکستروز آگار و رزبنگال به منظور کشت عمومي باکتري ها و قارچ ها استفاده شد. به منظور شناسايي جنس باکتري ها از آزمون هاي بيوشيميايي و براي شناسايي قارچ ها از کشت روي لام استفاده شد. پتانسيل تجزيه بيولوژيکي اکريلونيتريل، از طريق تعيين غلظت اکريلونيتريل، اکريلاميد و اکريليک اسيد با استفاده از کروماتوگرافي گازي (GC) ارزيابي گرديد.
يافته ها: از مجموع 20 باکتري جداسازي شده، 7 جنس متعلق به نايسريا، موراکسلا، آلکاليژنز، باسيلوس، سودوموناس، شيگلا و استافيلوکوکوس بوده است. قارچ هاي شناسايي شده نيز شامل آسپرژيلوس، کلدوسپوريوم، تريکودرما، کريزسپوريوم و پني سيليوم بوده است. نتايج بررسي حذف اکريلونيتريل نشان دهنده کاهش 71 درصدي اين آلاينده در واحد بيولوژيکي بوده است. غلظت اکريليک اسيد به عنوان يکي از محصولات نهايي تجزيه اکريلونيتريل از
39 mg/l در ورودي به 94 mg/l در خروجي افزايش يافته و غلظت اکريلاميد در طول واحد تصفيه تقريبا ثابت بوده است.
بحث و نتيجه گيري: باکتري و قارچ غالب در واحد بيولوژيکي به ترتيب به عنوان سودوموناس و آسپرژيلوس شناسايي شد. در اين ميان، جنس هاي
Alcaligenes، Pseudomonas، Bacillus و Moraxella به عنوان باکتري هاي نيتريفاير هتروترف شناسايي شده اند که توانايي تجزيه ترکيبات نيتروژن دار از جمله اکريلونيتريل را دارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 296
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی