برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
اسفند 1394 , دوره  26 , شماره  12 ; از صفحه 1028 تا صفحه 1040 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر کاهش اضطراب اجتماعي و افسردگي در نوجوانان مبتلا به همبودي اضطراب اجتماعي و افسردگي با پيگيري 60 روزه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* لرستان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، گروه روانشناسی
 
چکیده: 

پيش زمينه و هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسي اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر کاهش اضطراب اجتماعي و افسردگي در نوجوانان مبتلا به همبودي اضطراب اجتماعي و افسردگي بود.
مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر از نوع طرح آزمايشي پيش آزمون
- پس آزمون و پيگيري با گروه گواه بود. جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول و دوم مبتلا به همبودي اضطراب اجتماعي و افسردگي شهر خرم آباد در سال تحصيلي 95-1394 بود، که به منظور اجراي پژوهش غربالگري انجام گرفت که ابتدا 437 شرکت کننده با دامنه سني 14 تا 17 سال، پرسشنامه هاي اضطراب اجتماعي و افسردگي را تکميل نمودندکه از ميان آن ها 30 نفر مبتلا به اضطراب اجتماعي و افسردگي همراه بالا (يک انحراف معيار بالاتر از ميانگين گروه) انتخاب گرديد، سپس 30 نفر منتخب به صورت تصادفي به دو گروه پانزده تايي آزمايش و گواه تقسيم شدند. گروه آزمايش 8 جلسه 2 ساعته (هفته اي يک جلسه) به مدت 2 ماه به صورت گروهي تحت آموزش شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي قرار گرفتند. بعد از اتمام جلسات و 2ماه بعد از آموزش هر دو گروه به پرسشنامه هاي اضطراب اجتماعي و افسردگي پاسخ دادند. تحليل داده هاي خام با استفاده از spss19 و اجراي آزمون هاي توصيفي و استنباطي از جمله آناليز کوواريانس صورت گرفت.
يافته ها: گروه آزمايشکاهش معني داري در اضطراب اجتماعي و افسردگي بعد از دريافت آموزش نشان دادند (
P<0.001). ضمن اين که نتايج در مرحله پيگيري نيز حفظ شد.
نتيجه گيري: مشاهدات حاضر مويد اثربخشي
MBCT، در کاهش ميزان اضطراب اجتماعي و افسردگي نوجوانان مبتلا به همبودي اضطراب اجتماعي و افسردگي است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 136
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی