برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اپيدميولوژيك عوامل خطر اصلي سكته هاي مغزي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان فرشچيان همدان در سال 1393

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه نورولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: سكته مغزي سومين علت شايع مرگ در كشورهاي توسعه يافته و شايع ترين بيماري ناتوان كننده نورولوژيك است. امروزه عوامل خطر متعددي براي سكته مغزي شناخته شده است، شيوه زندگي و عوامل خطري نظير پرفشاري خون و ديابت كه در فرهنگ ها و كشورهاي مختلف متفاوت است. اين مطالعه با هدف تعيين فراواني سكته هاي مغزي و عوامل خطر اصلي آنها در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان فرشچيان شهر همدان در سال 1393 طراحي شد.
روش كار: در اين مطالعه توصيفي ـ مقطعي پرونده هاي
684 بيمار بستري در بخش نورولوژي بيمارستان فرشچيان شهر همدان كه براي آنان تشخيص سكته مغزي بر اساس علايم باليني و CT اسكن در طي سال 1393 گذاشته شده بود، بررسي گرديد. اطلاعات آنان در جهت تكميل چك ليست تدوين شده نظير سن، جنس و محل زندگي و نيز نوع سكته مغزي و عوامل خطر اصلي آن شامل سابقه ابتلا به سكته مغزي در گذشته، پرفشاري خون، ديابت مليتوس، مصرف سيگار، ديس ليپيدمي و سابقه ابتلا به بيماري هاي قلبي استخراج گرديد. داده هاي مربوطه پس از گردآوري با نرم افزار 16 SPSS و آزمون هاي آماري مربوطه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: از بين
684 بيمار، 355 نفر (51.90%) مرد و 329 نفر (48.10%) زن بودند كه 547 نفر (79.97%) سكته مغزي ايسكميك و 137 نفر (20.03%) سكته مغزي هموراژيك داشتند. ميانگين سني زنان با 67.83 سال به صورت معني داري بيشتر از مردان با 64.18 سال بود (0.0002=P) كه در كل گروه سني 60 تا 69 سال با 29.68 درصد بيشترين فراواني را داشت. 396 نفر (57.89%) شهرنشين و 288 نفر (42.11%) ساكن روستا بودند. 245 نفر (35.82%) سكته مغزي قبلي داشتند و 294 نفر (42.98%) سابقه اي از سكته مغزي خانوادگي را مي دادند. فراوان ترين عوامل خطر به ترتيب پرفشاري خون با 54.24%، بيماريهاي قلبي با 35.38%، مصرف سيگار با 29.68%، ديابت نوع 2 با 19.01% و ديس لپيدمي با 18.42% بود. بين بيماري قلبي و شهرنشيني ارتباط آماري معني داري وجود داشت (0.02=P) و در سكته مغزي هموراژيك شيوع فشار خون بالا به صورت معني داري بيش از سكته مغزي ايسكميك بود (0.009=P). پرفشاري خون (0.006=P)، داشتن سابقه خانوادگي سكته مغزي (0.00001=P) و بيماري هاي قلبي (0.01=P) در بيماران با حمله ي مجدد به طور معني داري بيشتر بود.
نتيجه نهايي: اين مطالعه نشان داد كه زنان در سنين بالاتري نسبت به مردان به سكته مغزي مبتلا مي شوند و سن بيشترين فراواني سكته مغزي حدودا يك دهه پايين تر است. از بين عوامل خطر شايع، بيماري قلبي در جمعيت شهري بالاتر است و شيوع پرفشاري خون در انواع هموراژيك بيش از ايسكميك است. همچنين پرفشاري خون، داشتن سابقه خانوادگي سكته مغزي و بيماري هاي قلبي در بيماران با حمله ي مجدد بيشتر مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 214
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی