برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  24 , شماره  1 ; از صفحه 39 تا صفحه 49 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه سبک رهبري سرپرستاران با پيامدهاي رهبري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: انتخاب شيوه رهبري مناسب توسط سرپرستاران علاوه بر بهبود عملکرد آنها ميتواند افزايش رضايت شغلي پرستاران و در نتيجه تحقق اهداف سازماني را بدنبال داشته باشد. اين مطالعه تلاشي براي تعيين سبک رهبري سرپرستاران از ديدگاه پرستاران و بررسي رابطه آن با پيامد هاي رهبري در مراکز آموزشي- درماني دانشگاه علوم پزشکي همدان مي باشد.روش کار: در اين پژوهش توصيفي- تحليلي که در سال 1394 انجام شد، جامعه پژوهش کليه پرستاران مراکز آموزشي- درماني دانشگاه علوم پزشکي همدان (N=950) بودند. با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي- طبقه اي از نوع نسبتي تعداد 360 نفر از پرستاران شاغل بعنوان نمونه پژوهش انتخاب گرديدند. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه چند عاملي رهبري بس و اوليو بود. آناليز داده ها توسط نرم افزار SPSS به وسيله آزمون هاي توصيفي و استنباطي انجام شد.يافته ها: نتايج بيانگر اين بود که سرپرستاران از ترکيبي از سه سبک رهبري تحول آفرين، عملگرا و عدم مداخله استفاده مي کردند. همچنين نتايج نشان داد که مولفه هاي انگيزش الهامي (r=0.89, P>0.001)، نفوذ آرماني (r=0.89, P>0.001)، ملاحظه فردي (P>0.001) و رهبري عدم مداخله (r=0.71, P>0.001) با اثربخشي رهبري رابطه معني داري داشتند، همچنين مولفه هاي ملاحظه فردي (r=0.83, P>0.001)، نفوذ آرماني (r=0.85, P>0.001)، مديريت بر مبناي استثناي فعال (r=0.84, P>0.001) و مديريت بر مبناي استثناي غيرفعال (r=0.35, P>0.001) با رضايت شغلي رابطه معني داري داشتند.نتيجه گيري: لازم است سرپرستاران به تقويت مولفه هاي پنج گانه سبک رهبري تحول آفرين و مولفه پاداش اقتضايي از سبک رهبري عملگرا در رفتار هاي مديريتي خود تلاش نمايند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صادقی، ا.، و صمصامی، ط.، و بیگ مرادی، ع.، و مقیم بیگی، ع. (1395). رابطه سبک رهبری سرپرستاران با پیامدهای رهبری. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان), 24(1), 39-49. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=282956Vancouver : کپی

صادقی امیر، صمصامی طیبه، بیگ مرادی علی، مقیم بیگی عباس. رابطه سبک رهبری سرپرستاران با پیامدهای رهبری. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان). 1395 [cited 2021December04];24(1):39-49. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=282956IEEE : کپی

صادقی، ا.، صمصامی، ط.، بیگ مرادی، ع.، مقیم بیگی، ع.، 1395. رابطه سبک رهبری سرپرستاران با پیامدهای رهبری. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان), [online] 24(1), pp.39-49. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=282956. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 250 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی