برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير وضعيت قرار گرفتن مادر در فاز فعال زايمان بر طول مدت زايمان و آپگار نوزاد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اراک، سردشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک
 
چکیده: 

مقدمه: به نظر مي رسد که نحوه قرار گرفتن مادر در اتاق درد و هم چنين تحرک وي در طول زايمان مي تواند بر فرآيند زايمان و نتايج حاصل از آن تاثيرگذار باشد. پژوهش حاضر مطالعه اي است که جهت بررسي تاثير وضعيت قرار گرفتن مادر در فاز فعال زايمان بر طول مدت زايمان و آپگار نوزاد صورت گرفته است.
روش کار: اين پژوهش يک مطالعه نيمه تجربي است که بر روي 256 مادر باردار مراجعه کننده به زايشگاه طالقاني شهر اراک انجام گرديده است. نمونه گيري به روش در دسترس صورت گرفت و حجم نمونه بر اساس α=5% و β=20% تعيين گرديد. مادران واجد شرايط وارد مطالعه شده و به دو گروه نخست زا و چندزا تقسيم گرديدند و هر گروه بر اساس تمايل خود يکي از وضعيت هاي خوابيده به پهلوي چپ، نيمه متحرک و متحرک را در فاز فعال زايمان انتخاب نمودند. مراحل اول، دوم و سوم زايمان و هم چنين آپگار دقايق اول و پنجم نوزاد در هر گروه بررسي و ثبت شد. اطلاعات به دست آمده بر اساس آزمون شفه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: يافته هاي بررسي نشان داد که بيشتر از نيمي از مادران (55.5 درصد) وضعيت نيمه متحرک را انتخاب نمودند. 98.8 درصد زايمان ها از نوع طبيعي بوده و اکثريت نوزادان متولد شده آپگار دقيقه اول و پنجم به ترتيب 9 و 10 داشتند و ارتباط آماري معني داري بين پيچيدگي هاي زايماني و آپگار نوزاد با وضعيت قرار گرفتن مادر وجود نداشت. هم چنين نتايج نشان داد که طول مراحل اول، دوم و سوم زايمان در نخست زايان در گروه متحرک کوتاه تر از دو گروه ديگر است و از نظر آماري نيز اين ارتباط براي مرحله اول زايمان معني دار بود (P<0.0001). در چند زايان، طول مراحل اول و دوم زايمان در گروه متحرک کوتاه تر از دو گروه ديگر بود که از نظر آماري اين ارتباط معني دار نشان داده شد (P<0.0001).
نتيجه گيري: به طور کلي يافته ها نشان داد که طول مرحله اول زايمان در زنان نخست زاي متحرک و طول مرحله اول و دوم زايمان در زنان چندزاي متحرک به طور معني داري کاهش يافته است. بنابراين به نظر مي رسد که توصيه به داشتن تحرک طي زايمان به مادر مي تواند بر بهبود روند زايمان تاثير داشته باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 93
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی