برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير هشت هفته تمرين قدرتي - استقامتي بر سطوح سرمي AGRP، هورمون رشد، تغييرات اشتها و وزن بدن در زنان يائسه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: يائسگي با تغييرات فيزيولوژيکي، رواني و اجتماعي نظير افسردگي، افزايش وزن و اختلالات اشتها همراه است. پروتئين وابسته به آگوتي (AGRP) يک پپتيد مترشحه از هسته کماني هيپوتالاموس است که نقش مهمي در تعادل انرژي، کنترل وزن و دريافت غذا ايفا مي کند. مطالعه حاضر با هدف بررسي اثر 8 هفته تمرين ترکيبي (قدرتي و استقامتي) بر سطوح سرمي پروتئين وابسته به آگوتي (AGRP)، هورمون رشد، تغييرات اشتها و وزن بدن در زنان يائسه انجام شد.
روش کار: اين مطالعه کارآزمايي باليني در سال 1393 بر روي 40 نفر از زنان سالمند يائسه بازنشسته آموزش و پرورش مراجعه کننده به پايگاه قهرماني شهرستان شهرکرد انجام شد. افراد به طور تصادفي ساده در يکي از چهار گروه تمرين استقامتي + قدرتي
(E+S)، قدرتي + استقامتي (S+E)، ترکيبي چرخشي (CI) و کنترل قرار گرفتند. برنامه هاي تمريني به مدت 8 هفته و 3 روز در هفته انجام شد. برنامه تمرين استقامتي شامل کار بر روي دوچرخه ثابت و برنامه تمرين قدرتي شامل چند تمرين منتخب بالاتنه و پايين تنه بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS (نسخه 16) و آزمون هاي تي وابسته و آناليز واريانس يک طرفه انجام شد. ميزان p کمتر از 0.05 معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: پس از 8 هفته تمرينات ترکيبي اختلاف معني داري در بين چهار گروه در توده بدني (
p=0.017) و شاخص توده بدني (p=0.023) وجود داشت، اما در مقادير (p=0.07) AGRP و هورمون رشد (p=0.35) اختلاف معني داري مشاهده نشد. با وجود افزايش معني دار احساس سيري در گروه (p<0.05) S+E اختلاف معني داري در مقادير اين شاخص بين 4 گروه مشاهده نشد (p=0.4).
نتيجه گيري: انجام تمرينات ترکيبي با هر ترتيبي مي تواند منجر به بهبود ترکيب بدن شود، اما تمرينات با ترکيب متفاوت در مدت 8 هفته نمي تواند تغيير معني داري در AGRP، اشتها و هورمون رشد افراد سالمند ايجاد کند، لذا تمرينات با دوره طولاني تر پيشنهاد مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 119
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی