برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1395 , دوره  8 , شماره  2 ; از صفحه 31 تا صفحه 51 .
 
عنوان مقاله: 

القاي کالوس و باززايي مستقيم در ريزنمونه هاي مختلف گياه دارويي ازمک (.Lepidium draba L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 
چکیده: 

گياه ازمک به واسطه توليد ترکيب ضدسرطاني و ضدميکروبي سولفورافان، از گياهان دارويي ارزشمند به حساب مي آيد. بهينه سازي روش هاي کشت بافت به منظور آسان نمودن استحصال ترکيبات دارويي آن، فرآيند انتقال ژن و نيز بهبود صفات اين گياه دارويي، بسيار مهم است. اين تحقيق، با ريزنمونه هاي برگ لپه اي، ساقه و ريشه در محيط کشت MS در قالب دو آزمايش جداگانه، صورت گرفت. تجزيه داده ها به صورت آزمايش فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي انجام شد.در نتايج آزمايش اول با غلظت هاي متفاوتي از تنظيم کننده هاي رشد NAA و BAP، بيشترين درصد پاسخ دهي، شاخه زايي مستقيم و ميانگين تعداد شاخه در ريزنمونه ريشه و بيشترين درصد ريشه زايي و ميانگين تعداد ريشه در ريزنمونه برگ لپه اي مشاهده شد. تيمار 1ميلي گرم در ليتر BAP بدون حضور NAA سبب القاي بيشترين ميانگين تعداد شاخه مستقيم در جداکشت ريشه گرديد.برگ لپه اي در تيمار 2 ميلي گرم درليتر NAA و 0.5 ميلي گرم درليتر BAP بالاترين درصد ريشه زايي و ميانگين تعداد ريشه را توليد کرد. درصد کالوس زايي و آغازش کالوس ريزنمونه ساقه بيشتر از ديگر ريزنمونه ها بود، در حالي که درصد باززايي کالوس در سه ريزنمونه مورد مطالعه اختلاف معني داري نداشت. اما بيشترين ميانگين تعداد شاخه هاي حاصل از کالوس هاي باززا شده در ريزنمونه برگ لپه اي ديده شد. آزمايش دوم با ترکيبي از غلظت هاي مختلف 2،4 -D و BAP، تحت تاثير دو تيمار تاريکي مطلق و 16 ساعت دوره روشنايي، انجام شد. طبق نتايج، بالاترين مقدار صفات مورد بررسي، مربوط به تيمار 16 ساعت دوره روشنايي بود.ريزنمونه هاي برگ لپه اي و ساقه بيشترين درصد کالوس زايي و ريزنمونه برگي بيشترين وزن کالوس را نشان دادند. در حالي که بالاترين درصد باززايي کالوس و نرخ رشد کالوس از ريزنمونه ريشه بدست آمد. بيشترين وزن کالوس در ريزنمونه برگي و درغلظت 0.5 ميلي گرم در ليتر 2,4-D و 3 ميلي گرم در ليتر BAP و بالاترين نرخ رشد کالوس در ريزنمونه ريشه و در غلظت 0.5 يا 1 ميلي گرم در ليتر 2,4-D و3 ميلي گرم در ليتر BAP و بيشترين درصد باززايي کالوس در ريزنمونه ريشه و درغلظت 2 ميلي گرم در ليتر 2,4-D و 2 ميلي گرم در ليتر BAP و يا تنها درغلظت 3 ميلي گرم در ليتر BAP مشاهده شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 204
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی