برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1394 , دوره  5 , شماره  3 ; از صفحه 25 تا صفحه 44 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه خاک فسفات داخلي و سوپر فسفات تريپل وارداتي تيمارشده با گوگرد و تيوباسيلوس در انتقال سرب و کادميوم به نهال پسته

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم خاک، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
 
چکیده: 
سابقه و هدف: آلودگي خاک ها به عناصر سنگين به طور قابل ملاحظه اي رو به افزايش است که مشکلات زيست محيطي عمده اي را در سراسر دنيا به وجود آورده است. کادميوم و سرب از جمله اين عناصر مي باشند که از طرق مختلفي هم چون سوزاندن سوخت هاي فسيلي، زباله هاي شهري، کاربرد کودهاي شيميايي، آفت کش ها، لجن فاضلاب و... وارد خاک مي شوند. بر اساس پژوهش هاي متعدد استفاده از کودهاي شيميايي فسفاتي يکي از علل اصلي انتقال فلزات سنگين به مزارع و محصولات کشاورزي است. از طرفي پتانسيل بالاي خاک هاي کربناتي در تثبيت فسفر باعث استفاده از اصلاح کننده هاي طبيعي به همراه کودهاي فسفاتي به منظور افزايش کارايي آن ها شده است.مواد و روش ها: به منظور مقايسه خاک فسفات داخلي و سوپر فسفات تريپل وارداتي تيمارشده با گوگرد و تيوباسيلوس در انتقال سرب و کادميوم به نهال هاي پسته ابتدا ميزان آلودگي کادميوم و سرب در کود سوپر فسفات تريپل وارداتي و نمونه خاک فسفات داخلي مورد تجزيه قرار گرفت. سپس توانايي اين دو کود فسفره تيمارشده با گوگرد عنصري و مايه تلقيح تيوباسيلوس در تجمع سرب و کادميوم بر روي نهال پسته مورد بررسي قرار گرفت. براي اين منظور يک آزمايش گلخانه اي به صورت فاکتوريل، در قالب طرح کاملا تصادفي با سه سطح منبع فسفر (بدون کود فسفري (P0)، 2000 ميلي گرم خاک فسفات در کيلوگرم خاک (PR) و 67 ميلي گرم کود سوپر فسفات تريپل در کيلوگرم خاک (TSP))، دو سطح گوگرد (صفر (S0) و 2000 ميلي گرم گوگرد در کيلوگرم خاک (S1)) و دو سطح مايه تلقيح تيوباسيلوس (بدون تلقيح (T0) تلقيح با تيوباسيلوس (T1)) در سه تکرار به اجرا درآمد. غلظت کادميوم و سرب اندام هوايي و ريشه نهال هاي پسته و همچنين غلظت کادميوم و سرب موجود در هر دو کود فسفاتي به طور جداگانه اندازه گيري شد.يافته ها: نتايج نشان داد سوپر فسفات تريپل وارداتي با غلظت 17.75 ميلي گرم کادميوم در کيلوگرم کود نزديک به 5 برابر آلودگي کادميومي بيش تري نسبت به خاک فسفات داخلي با غلظت کادميوم 3.05 ميلي گرم سرب در کيلوگرم داشت. غلظت سرب سوپر فسفات تريپل وارداتي و خاک فسفات داخلي به ترتيب 0.932 و 1.05 ميلي گرم سرب در کيلوگرم کود بود که اختلاف معني داري بين اين دو کود مشاهده نشد. بيش ترين تاثير بر غلظت کادميوم اندام هوايي را کاربرد سوپر فسفات تريپل به ميزان %10.5 افزايش نسبت به خاک فسفات نشان داد. همچنين استفاده از مايه تلقيح تيوباسيلوس افزايش معني داري بر غلظت کادميوم اندام هوايي (%6) و فاکتور انتقال آن از ريشه به اندام هوايي داشت. کاربرد کودهاي فسفاتي باعث کاهش غلظت سرب شد به طوري که بيش ترين غلظت سرب در تيمار شاهد مشاهده گرديد.نتيجه گيري: به طورکلي نتايج نشان داد که کاربرد کودهاي فسفاتي نه تنها باعث افزايش انتقال سرب به گياه نشد بلکه از ورود آن به گياه نيز جلوگيري کرد. ولي کاربرد گوگرد و تيوباسيلوس به همراه کود هاي فسفاتي نسبت به کاربرد کودهاي فسفاتي به تنهايي باعث افزايش جذب سرب در گياه شد، به طوري که با تيمار شاهد در يک گروه آماري قرار گرفت. کود سوپر فسفات تريپل وارداتي نيز به دليل آلودگي کادميومي بالا، باعث افزايش 10.5 درصدي غلظت کادميوم اندام هوايي نسبت به خاک فسفات گرديد. آلودگي کادميوم بسيار کمي که در خاک فسفات داخلي نسبت به سوپر فسفات تريپل وارداتي مشاهده شد، مي تواند بيانگر کيفيت مناسب منابع خاک فسفات کشور از اين نظر باشد که البته در اين زمينه مطالعات بيش تر، نتايج مشخص تري را ارائه خواهد داد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جزائری، م.، و اخگر، ع.، و سرچشمه پور، م. (1394). مقایسه خاک فسفات داخلی و سوپر فسفات تریپل وارداتی تیمارشده با گوگرد و تیوباسیلوس در انتقال سرب و کادمیوم به نهال پسته. مجله الکترونیک مدیریت خاک و تولید پایدار, 5(3), 25-44. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=282654Vancouver : کپی

جزائری مرضیه سادات، اخگر عبدالرضا، سرچشمه پور مهدی. مقایسه خاک فسفات داخلی و سوپر فسفات تریپل وارداتی تیمارشده با گوگرد و تیوباسیلوس در انتقال سرب و کادمیوم به نهال پسته. مجله الکترونیک مدیریت خاک و تولید پایدار. 1394 [cited 2021December08];5(3):25-44. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=282654IEEE : کپی

جزائری، م.، اخگر، ع.، سرچشمه پور، م.، 1394. مقایسه خاک فسفات داخلی و سوپر فسفات تریپل وارداتی تیمارشده با گوگرد و تیوباسیلوس در انتقال سرب و کادمیوم به نهال پسته. مجله الکترونیک مدیریت خاک و تولید پایدار, [online] 5(3), pp.25-44. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=282654. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 627 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی