برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1394 , دوره  5 , شماره  2 ; از صفحه 225 تا صفحه 238 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير تلقيح جدايه هاي سينوريزوبيوم مليلوتي بر رشد و جذب عناصر غذايي کنجد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم خاک، دانشگاه ولی عصر رفسنجان
 
چکیده: 

سابقه و هدف: کنجد با نام علمي Sesamum indicum L. گياهي يکساله، از رده دولپه اي هاي پيوسته گلبرگ، از خانواده Pedaliaceae مي باشد. کنجد دانه روغني با ارزشي است که بسته به شرايط و نوع رقم داراي 45 تا 62 درصد روغن بوده و روغن آن به دليل وجود يک ترکيب فنلي آنتي اکسيدان به نام سزامول از دوام خوبي برخوردار است. باکتري هاي ريزوبيومي مانند باکتري هاي محرک رشد گياه قادرند از طريق مکانيسم هاي محرک رشد مانند توليد هورمون ايندول- 3- استيک اسيد (LAAسيدروفور و نيز افزايش حلاليت و قابليت جذب عناصر غذايي به ويژه فسفر باعث بهبود و افزايش رشد و عملکرد گياهان غيرلگوم شوند. از اين رو اين پژوهش به منظور بررسي برخي صفات محرک رشد باکتري هاي سينوريزوبيوممليلوتي و ارزيابي توانايي آن ها در افزايش رشد و بهبود شرايط تغذيه اي کنجد به عنوان يک گياه غيرلگوم شکل گرفت.
مواد و روش ها: به منظور بررسي اثر برخي جدايه هاي سينوريزوبيوم مليلوتي بر رشد و جذب برخي عناصر غذايي کنجد، آزمايشي در شرايط گلخانه انجام شد. ابتدا جدايه ها از نظر توليد
IAA، سيدروفور و توانايي انحلال فسفات هاي معدني مورد بررسي قرار گرفتند. بر مبناي نتايج حاصل، پنج جدايه برتر از نظر توليد IAA، سيدروفور و توانايي انحلال فسفات هاي معدني کم محلول انتخاب و در آزمون گلخانه اي در قالب طرح کاملا تصادفي با يک تيمار بدون باکتري به عنوان شاهد در 4 تکرار مورد استفاده قرار گرفتند. براي اجراي آزمون گلخانه اي، ابتدا بذرهاي هم اندازه گياه کنجد انتخاب و سپس ضد عفوني سطحي شدند. گلدان هاي پلاستيکي 5 کيلو گرمي از يک خاک غيراستريل با بافت شني لومي، شوري پايين (EC=1.4 dS/m) و فسفر قابل استفاده کم (5 ميلي گرم در کيلوگرم) پر شدند. در هر گلدان تعداد 15 بذر کنجد کشت شد. هنگام کاشت، هر بذر با 500 ميکروليتر از سوسپانسيون باکتري مورد نظر با جمعيت 108 cfu/g تلقيح گرديد. در مرحله گلدهي، گياهان از محل طوقه قطع و طول ساقه، وزن خشک اندام هوايي و ريشه اندازه گيري گرديد. همچنين غلظت فسفر، آهن، روي و مس در اندام هوايي تعيين گرديدند.
يافته ها: نتايج مربوط به انحلال فسفر معدني بيانگر توانايي تمام جدايه ها در حل تري کلسيم فسفات در محيط اسپربر بود به طوري که بيش ترين توانايي حل فسفر مربوط به جدايه
SR18 با مقدار 139 ميکروگرم بر ميلي ليتر به دست آمد. همچنين جدايه هاي SR32 و SR3 بالاترين توان توليد سيدروفور را داشتند. نتايج آزمون گلخانه اي نشان داد که جدايه هاي مورد آزمايش وزن خشک اندام هوايي کنجد را نسبت به شاهد افزايش دادند. به طوري که اين افزايش در مورد جدايه هاي SR18، SR3 و SR16 معني دار بود. بيش تر جدايه هاي مورد آزمايش جذب عناصر غذايي اندام هوايي کنجد را افزايش دادند. ولي تنها کاربرد جدايه SR18 باعث افزايش معني دار جذب عناصر غذايي شامل فسفر، روي، مس و آهن اندام هوايي نسبت به شاهد شد.
نتيجه گيري: در مجموع جدايه هاي منتخب داراي توانايي توليد
IAA، سيدروفور و حل فسفات هاي معدني کم محلول توانستند شاخص هاي رشد (اندام هوايي و ريشه) گياه کنجد را افزايش دهند. در بين جدايه ها، جدايه SR18 بيش ترين تاثير را بر پارامترهاي رشد و جذب عناصر غذايي کنجد داشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خدابخشی، ن.، و اخگر، ع.، و عباس زاده دهجی، پ.، و تاج آبادی پور، ا. (1394). تاثیر تلقیح جدایه های سینوریزوبیوم ملیلوتی بر رشد و جذب عناصر غذایی کنجد. مجله الکترونیک مدیریت خاک و تولید پایدار, 5(2), 225-238. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=282543Vancouver : کپی

خدابخشی نرگس، اخگر عبدالرضا، عباس زاده دهجی پیمان، تاج آبادی پور احمد. تاثیر تلقیح جدایه های سینوریزوبیوم ملیلوتی بر رشد و جذب عناصر غذایی کنجد. مجله الکترونیک مدیریت خاک و تولید پایدار. 1394 [cited 2021August02];5(2):225-238. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=282543IEEE : کپی

خدابخشی، ن.، اخگر، ع.، عباس زاده دهجی، پ.، تاج آبادی پور، ا.، 1394. تاثیر تلقیح جدایه های سینوریزوبیوم ملیلوتی بر رشد و جذب عناصر غذایی کنجد. مجله الکترونیک مدیریت خاک و تولید پایدار, [online] 5(2), pp.225-238. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=282543. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 41 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی