4 SID.ir | پايش خشکسالي با استفاده از تصاوير سنجنده موديس در مناطق خشک (مطالعه موردي: مراتع استان يزد)
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

پايش خشکسالي با استفاده از تصاوير سنجنده موديس در مناطق خشک (مطالعه موردي: مراتع استان يزد)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 
چکیده: 

خشکسالي پديده اي طبيعي و اقليمي است که موجب اختلال در اکوسيستم مي شود. اکوسيستم هاي مرتعي مناطق خشک که بخش چشمگيري از سرزمين ما نيز در قلمرو آن قرار دارد، در مجموع نظام هاي شکننده اي هستند که در برابر تغييرات اقليمي به سادگي در معرض انهدام قرار مي گيرند. بنابراين شناخت و پايش خشکسالي با شاخص هاي معتبر، اولين قدم در جهت مديريت اين پديده محسوب مي شود. پايش خشکسالي با استفاده از سيستم هاي سنتي مرسوم دشوار است. فناوري سنجش از دور علي رغم عمر کوتاه خود، به همراه سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي، توانايي خود را در ارائه اطلاعات سودمند و بموقع درباره پديده خشکسالي نشان داده است. تحقيق حاضر در مراتع استان يزد و به منظور پايش خشکسالي انجام شده است. نظر به مقايسه رابطه بين شاخص هاي ماهواره اي و شاخص خشکسالي اقليمي و تعيين کارايي شاخص هاي ماهواره اي، به منظور برآورد شاخص اقليمي SPI آمار بارندگي ماهانه، نزديک ترين ايستگاه هاي هواشناسي به تيپ هاي مرتعي مورد مطالعه در دوره زماني 200?-200? به کار گرفته شد. براي استخراج شاخص هاي ماهواره اي (NDVI، EVI،NMDI ، LST و TCI) تصاوير سنجنده موديس با قدرت تفکيک 500 متر، فاصله زماني برداشت هشت روز براي بازه زماني 2000 تا 2007 و در ماه هاي فوريه تا سپتامبر يعني ماه هاي رشد، قبل و بعد از آن تهيه شد. نتايج شاخص خشکسالي SPI در سايت هاي مرتعي استان يزد نشان داد که طي سال 2000 خشکسالي شديد و در 2007 ترسالي رخ داده است. بررسي شاخص در بازه هاي زماني 3، 6, 9، 12، 18 و 24 ماهه نشان داد که نوسانات خشکسالي در بازه هاي زماني کوتاه مدت در مقايسه با بازه هاي زماني بلندمدت بيشتر است، اما تداوم کمي دارند. با توجه به ارتباط خشکسالي و بارندگي، بررسي نتايج شاخص خشکسالي هواشناسي و مقادير بارندگي نشان داد که شاخص خشکسالي در بازه زماني سه و نه ماهه با مقادير بارندگي در سطح يک درصد همبستگي معني دار دارند. به عبارت ديگر، تغييرات مقادير بارش ماهانه بر روند تغييرات شاخص SPI در بازه زماني کوتاه مدت مؤثر است. مقايسه آماري بين نتايج به دست آمده از محاسبه شاخص هاي ماهواره اي با شاخص خشکسالي هواشناسي نشان داد که شاخص SPI در بازه کوتاه مدت با شاخص هاي حرارتي و شاخص NMDI در سطح يک درصد، بيشترين همبستگي را نشان مي دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 198
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی