برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
فروردين 1395 , دوره  27 , شماره  1 ; از صفحه 37 تا صفحه 45 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه انجام فرايض ديني با شادکامي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اروميه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ارومیه، والفجر 1، نبش کوی مخابرات، پلاک 1
 
چکیده: 

پيش زمينه و هدف: فرايض ديني عامل اصلي آرامش و شادابي روحاني انسان هستند. هدف اصلي اين پژوهش، بررسي رابطه بين انجام فرايض ديني و شادکامي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اروميه بود.
مواد و روش کار: پژوهش از نوع همبستگي-رگرسيوني بود. جامعه آماري، کليه دانشجويان دوره کارشناسي دانشگاه علوم پزشکي اروميه (2181 نفر) بود که حجم نمونه با روش طبقه اي چندمرحله اي و به صورت تصادفي، با جدول مورگان 377 نفر انتخاب شدند. ابزار تحقيق، پرسشنامه نشاط سازماني چاوشباشي و دهقان عفيفي و پرسشنامه انجام فرايض ديني محمودي و حسين پور بوده که پايايي آن ها با آلفاي کرونباخ (
0.92) تاييد شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي توصيفي و استنباطي مانند آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه استفاده شد.
يافته ها: نتايج به دست آمده حاکي از آن است که بين انجام فرايض ديني و شادکامي دانشجويان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و بين مولفه هاي شادکامي و انجام فرايض ديني رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
 89.2درصد تغييرات شادکامي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اروميه توسط انجام فرايض ديني و مولفه هاي آن پيش بيني مي شود. رضايت از زندگي 92.8 درصد، حرمت شخصي 94.8 درصد، بهزيستي فاعلي 93.6 درصد، رضايت خاطر 82.7 درصد و خلق مثبت 82.2 درصد در ايجاد شادکامي در دانشجويان علوم پزشکي اروميه نقش دارند.
بحث و نتيجه گيري: در صورت برنامه ريزي پيرامون ابعاد هماهنگ سازي انجام فرايض ديني با برنامه درسي در دانشگاه هاي کشور، مي توان ميزان عمل به فرايض ديني را در قشر دانشجوي کشور بالا برد و ميزان شادکامي در اين گروه عظيم و مهم جامعه را افزايش داد و اميدوارتر بود که اين شادکامي دوام و پايداري بيشتري داشته باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فائیدفر، ز.، و حامدنیا، ص.، و فائیدفر، م.، و حبیب پورسدانی، س.، و عاصمی، آ. (1395). بررسی رابطه انجام فرایض دینی با شادکامی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه. مجله مطالعات علوم پزشکی (مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه), 27(1), 37-45. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=282485Vancouver : کپی

فائیدفر زیبا، حامدنیا صفر، فائیدفر مریم، حبیب پورسدانی سیمین، عاصمی آرزو. بررسی رابطه انجام فرایض دینی با شادکامی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه. مجله مطالعات علوم پزشکی (مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه). 1395 [cited 2021October26];27(1):37-45. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=282485IEEE : کپی

فائیدفر، ز.، حامدنیا، ص.، فائیدفر، م.، حبیب پورسدانی، س.، عاصمی، آ.، 1395. بررسی رابطه انجام فرایض دینی با شادکامی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه. مجله مطالعات علوم پزشکی (مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه), [online] 27(1), pp.37-45. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=282485. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 50 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی