برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1395 , دوره  17 , شماره  2 ; از صفحه 136 تا صفحه 146 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير نشستن روي بالشتک هاي بادي و توپ بر رفتار کلاسي دانش آموزان با اختلال طيف اوتيسم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 
چکیده: 

هدف :کودکان مبتلا به اتيسم به دليل مشکلات بسيار در يکپارچگي حسي، در يادگيري و رفتارهاي مختل کننده فرايند کلاس مشکلات عميقي دارند که اين مساله بر موفقيت هاي تحصيلي آنها به شدت تاثير مي گذارد. بنابراين با توجه به مشکلات حسي خود براي بهبود روند آموزشي به تغييرات محيطي نياز دارند. استفاده از وسايلي چون توپ و بالشتک هاي بادي به جاي نيمکت و صندلي مي تواند تحريکات حسي مختلفي را به بدن کودک اعمال کند. با توجه به تاثير تحريکات حسي (وستيبولار) بر يکپارچگي حواس دانش آموزان با اختلال طيف اتيسم، در اين تحقيق تاثير استفاده از توپ و بالشتک هاي بادي به جاي صندلي بر رفتارهاي کلاسي اين دانش آموزان بررسي شد. رفتارهاي کلاسي که در اين تحقيق ارزيابي شد شامل نشستن، اشتغال به فعاليت و رفتارهاي ناشي از اتيسم (شامل حرکات کليشه اي و افزايش روابط اجتماعي و ارتباطي) بود.
روش بررسي: طي اين مداخله رفتار کلاسي چهار دانش آموز پسر با اختلال طيف اتيسم در مقطع پيش دبستاني از دبستان تبسم مشهد به مدت چهار هفته به صورت طرح
A-B-A-C تک موردي به وسيله فيلم برداري بررسي شد. دانش آموزان در دو مرحله پايه A روي صندلي معمولي، در مرحله B روي بالشتک هاي بادي و در مرحله C روي توپ درماني نشستند. اين تحقيق به مدت چهار هفته براي يک کلاس چهارنفره انجام شد و هر مرحله يک هفته طول کشيد. در دو مرحله پايه رفتار دانش آموزان (ميزان نشستن و عملکرد توجهي به فعاليت کلاسي) در کلاس با دوربين ثبت شد. سپس در مرحله B بالشتک هاي بادي به صندلي معمولي دانش آموزان کلاس اضافه شد و در مرحله C دانش آموزان روي توپ نشستند و ارزيابي ها تکرار شد. اين ارزيابي ها با فيلم برداري از کودک طي سه روز در هفته (به صورت يک روز در ميان)، هر روز يک جلسه و هر جلسه به مدت 10 دقيقه (درمجموع 12 جلسه معادل 120 دقيقه) مشاهده و ثبت شد. افزون براين درانتهاي تحقيق معلمان آزمون ارزيابي رفتار کودک، آزمون گارس 2 و واينلند (مهارت هاي ارتباطي و اجتماعي) را در اول دوره مبنايي و آخر دوره از کل افراد کلاس گرفتند. حرکات کليشه اي، مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي دانش آموزان درابتدا و انتهاي تحقيق با آزمون گارس 2 ارزيابي شد. براي تجزيه و تحليل داده ها نسخه 19 نرم افزار SPSS و براي ترسيم نمودار نرم افزار اکسل به کاررفت.
يافته ها: نتايج نشان مي دهد در زمان نشستن هر چهار دانش آموز روي بالشتک و توپ در مقايسه با زمان نشستن روي نيمکت عادي، رفتار اشتغال به فعاليت و ميزان نشستن افزايش يافته بود. باوجود افزايش اشتغال به فعاليت براي همه دانش آموزان، فقط دو دانش آموز در ميزان نشستن روي توپ افزايش نشان دادند. در مقايسه با نشستن روي صندلي رفتار اشتغال به فعاليت در دانش آموزان با نشستن روي توپ 11.7 درصد و هنگام نشستن روي بالشتک 25 درصد افزايش يافت. رفتار نشستن کودک با نشستن روي توپ و بالشتک در مقايسه با صندلي به ترتيب 31.7 و 23.3 درصد افزايش يافت. معلم دانش آموزان کاربرد توپ ها و بالشتک هاي بادي را براي دانش آموزان ترجيح مي داد. در اين مرحله کاهش رفتارهاي ناشي از اتيسم مشاهده شد.
نتيجه گيري: در اين تحقيق نشستن روي توپ هاي درماني و بالشتک هاي بادي اشتغال به فعاليت و ميزان نشستن در کلاس درس را در کودکان با اختلال طيف اتيسم افزايش داد و رفتار کلاسي را بهبود بخشيد. به نظر مي رسد استفاده از اين ابزار جايگزين براي نشستن بتواند نياز اين دانش آموزان به تحريکات حسي را تاحدزيادي برآورده کند و رفتارهاي مختل کننده آنها را کاهش دهد. بااين حال کاربرد توپ ها و بالشتک هاي بادي بايد به صورت انفرادي و با توجه به واکنش هر کودک به نوع صندلي و نياز به تحريکات وسيبولار انتخاب شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 216
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی