4 SID.ir | بررسي ميزان بيان ژن كمك تحريكي CD86 در پوليپ هاي روده بزرگ
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان بيان ژن كمك تحريكي CD86 در پوليپ هاي روده بزرگ

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات علوم پایه و اپیدمیولوژی بیماری‌های گوارش، پژوهشکده گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: از آن جايي كه اكثر سرطان هاي كولوركتال از پوليپ منشاء مي گيرند، بررسي ميزان بيان ژن هاي ايمونولوژيك موجود در پوليپ هاي روده بزرگ، مي تواند به عنوان عاملي براي تشخيص تفاوت هاي ژنتيكي و پاتولوژي در پوليپ ها به حساب آيد. هدف از اين مطالعه بررسي بيان ژن CD86 در پوليپ هاي واقع در بخش هاي مختلف روده بزرگ و ارتباط آن با بروز بدخيمي مي باشد.
مواد و روش ها: در يك مطالعه تحليلي- توصيفي طي سال هاي 1391 تا 93، 49 نمونه بيوپسي از بيماران داراي پوليپ روده بزرگ و 10 نمونه از افراد سالم جهت نرماليزه كردن از بخش كولونوسكوپي بيمارستان طالقاني تهيه و مشخصات دموگرافيك و باليني بيماران توسط پرسش نامه هايي از تمامي افراد جمع آوري شد. جهت بررسي كيفي ميزان تغييرات بيان ژن
CD86، از روش Real-Time PCR و متد تغييرات بيان ژن (2-DDCt) استفاده شد.
يافته ها: در اين مطالعه از 49 نمونه بيمار، 22 (%
44.9) زن و 27 (%55.1) مرد با ميانگين سني 15.3± 53.21 بودند. در %69.3 از بيماران پوليپ آدنوما و 30.7% از آن ها پوليپ هايپر پلاستيك گزارش شد. بيش از %90 از پوليپ ها در ناحيه كولون و مابقي در بخش ركتوم واقع شده بودند. بر پايه روش كميت سنجي نسبي (Quantitation (Relative، افزايش در ميزان بيان ژن CD86 در پوليپ هاي كولون نسبت به گروه كنترل مشاهده شد (2<RQ) و در بخش ركتوم كاهش بيان اين ژن نسبت گروه كنترل مورد توجه قرار گرفت (RQ<5.0).
نتيجه گيري: با توجه به بررسي نتايج مطالعه ي حاضر، افزايش بيان ژن
CD86 در تومورهاي كولون نسبت به ركتوم نشان دهنده وجود تفاوت هاي مولكولي و ايمونولوژي متمايز ميان تومورهاي اين دو بخش در روده بزرگ مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 139
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی