برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1396 , دوره  8 , شماره  1 ; از صفحه 102 تا صفحه 111 .
 
عنوان مقاله: 

کانون کنترل و ارتباط آن با رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت به عنوان عامل زمينهاي در پيشگيري از بيماريها موثر ميباشند. اما در بين دانشمندان و پژوهشگران اعتقادي وجود دارد که بيان مي کند، سلامتي تحت کنترل عوامل مختلفي از جمله کانون کنترل ميباشد. اين مطالعه با هدف تعيين وضعيت کانون کنترل و ارتباط آن با رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير اجرا گرديد.
روش کار: اين پژوهش يک مطالعه توصيفي- تحليلي از نوع مقطعي بود که در سال 1393 با مشارکت260 نفر از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس انجام شد. جهت جمع آوري داده ها از پرسشنامه وضعيت کانون کنترل بر سلامت و پرسشنامه رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت استفاده شد. در نهايت داده ها با استفاده از
SPSS-16 تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: ميانگين سن شرکت کنندگان 28.83 سال بود. بين کانون کنترل دروني و شانس با جنسيت دانشجويان ارتباط آماري معنيدار بود، اما بين کانون کنترل قدرت ديگران و جنسيت ارتباط آماري معنيدار نبود. همچنين بين رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامتي و وضعيت اقتصادي و رشته تحصيلي دانشجويان ارتباط آماري معني
دار بود (p=0.00). 25 درصد از تغييرات رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت توسط کانون کنترل بر سلامت تبيين مي شد.
نتيجه گيري: براي ارتقاء رفتارهاي سلامتي بايد بيشتر بر اعتقادات و باورهاي دانشجويان مبني بر تاثير عوامل دروني و توانايي خودشان بر کنترل وضعيت سلامتي تاکيد نمود و دانشجويان را جهت تقويت کانون کنترل دروني سلامت توانمند کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 83
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی