برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1396 , دوره  8 , شماره  1 ; از صفحه 27 تا صفحه 34 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي وضعيت آلودگي سرب وکادميوم درنمونه شيرهاي خام و برخي فرآورده هاي لبني استان همدان طي سال هاي 1393- 1392

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 
چکیده: 

زمينه و هدف: با توجه به آنکه شير و فرآورده هاي آن در بسياري از نقاط جهان بخش مهمي از رژيم غذايي انسان را تشکيل ميدهند، بنابراين بايد اقدامات موثري در راستاي بهبود و افزايش توليد شير، کيفيت ترکيبات و کيفيت بهداشت شير و به حداقل رساندن مقدار آلاينده ها در آن صورت گيرد. اين مطالعه با هدف تعيين غلظت فلزات سنگين سرب و کادميوم در شير و برخي فراروده هاي لبني عرضه شده در شهر همدان و مقايسه آن ها با مقادير استانداردهاي جهاني انجام شد.
روش کار: در اين مطالعه توصيفي مقطعي، طي سال هاي 93-1392، تعداد 190 نمونه شامل شير خام گاو، گوسفند و بز و محصولات ماست و پنير سفيد حاصل از شير گاو توليد شده بوسيله مراکز توليد محصولات لبني از شهرستانهاي استان همدان جمعآوري و از نظر باقيمانده فلزات سرب و کادميوم با استفاده روش طيف نگار جذب اتمي شعله مورد آزمايش قرار گرفتند.
يافته ها: در اين بررسي، ميانگين باقيمانده سرب در هيچ يک از نمونه ها بالاتر از حد مجاز نبوده و تمامي نمونه ها از نظر باقيمانده کادميوم نيز در محدوده مجاز قرار داشتند. در بين فراورده هاي لبني مورد مطالعه، پنير سفيد (
ppm 0.325) و ماست (0.136ppm) به ترتيب حداکثر و حداقل ميانگين سرب را دارا بودند. همچنين بالاترين ميانگين سرب و کادميوم اندازه گيري شده در نمونه هاي شير خام مربوط به شير بز (به ترتيب 0.223 ppm و ppm 0.006) بود.
نتيجه گيري: با مقايسه مقدار باقيمانده سرب و کادميوم در نمونه هاي مورد مطالعه با استاندارد کدکس 2000، ميانگين عناصر مورد مطالعه در نمونه ها، پايين تر از حد مجاز بدست آمد. بنابراين تمامي نمونه ها از نظر کادميوم در محدوده مجاز قرار داشتند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 167
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی