برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  11 , شماره  4 ; از صفحه 119 تا صفحه 136 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي آموزش حافظه کاري رايانه يار بر عملکرد رياضي دانش آموزان با ناتواني رياضي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه شیراز
 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير آموزش حافظه کاري رايانه يار بر عملکرد رياضي دانش آموزان با ناتواني رياضي انجام شد. روش پژوهش نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. شرکت کننده هاي پژوهش شامل 24 نفر از دانش آموزان با ناتواني رياضي پايه سوم تا پنجم ابتدايي شهر لارستان در سال تحصيلي 93-92 بودند که به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب و به طور تصادفي در گروه آزمايش و کنترل جاگماري شدند. به طوري که هر گروه 12 نفر بود. از هر دو گروه پيش آزمون به عمل آمد و گروه آزمايش آموزش حافظهکاري رايانه يار در 25 جلسه دريافت کردند در حاليکه به گروه کنترل اين آموزش ارائه نشد و در پايان براي هر دو گروه پس آزمون اجرا شد. براي سنجش عملکرد رياضي از آزمون رياضي ايران کي مت استفاده شد. تحليل داده ها با استفاده از روش تحليل کواريانس نشان داد که ميانگين نمرات عملکرد رياضي و خرده مقياس هاي آن (بعد عمليات و کاربرد رياضي) در گروه آزمايش به طور معنا داري افزايش يافته است (p<0.01). اما اين آموزش تاثير معناداري بر بهبود بعد مفاهيم رياضي نداشته است. يافته ها بيان کننده تاثير آموزش حافظه کاري رايانه يار بر بهبود عملکرد رياضي دانش آموزان با ناتواني رياضي بود. بنابراين، پيشنهاد مي شود با آموزش حافظه کاري رايانه يار جهت بهبود عملکرد رياضي دانش آموزان با ناتواني رياضي اقدام شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 112
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی