برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1395 , دوره  6 , شماره  2 ; از صفحه 45 تا صفحه 53 .
 
عنوان مقاله: 

پيش بيني دلزدگي زناشويي بر اساس سلامت عمومي و صميميت زناشويي در پرستاران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: فقدان سلامت عمومي و صميميت زناشويي نقش اساسي در شکل گيري دلزدگي زناشويي دارد. با توجه به ضرورت شناسايي عوامل موثر بر دلزدگي زناشويي، در اين مطالعه به پيش بيني دلزدگي زناشويي بر اساس سلامت عمومي و صميميت زناشويي در پرستاران پرداخته شد.
روش بررسي: در طرح همبستگي حاضر 163 نفر از پرستاران به شيوه نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومي، صميميت زناشويي و ويژگي هاي جمعيت شناختي مورد ارزيابي قرار گرفتند. داده ها با استفاده از همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چند متغيري به شيوه گام به گام تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: نتايج ضريب همبستگي پيرسون نشان داد دلزدگي زناشويي داراي رابطه منفي و معناداري با سلامت عمومي و صميميت زناشويي، درآمد و مدت ازدواج است. همچنين نتايج حاصل از تحليل رگرسيون نشان داد که اين چهار عامل قادر به پيش بيني 48 درصد از دلزدگي زناشويي در پرستاران است.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه بيانگر اين است که به طور خاص سلامت عمومي، صميميت زناشويي، درآمد و مدت ازدواج نقش قابل توجهي در چگونگي دلزدگي زناشويي ايفا مي کند، بنابراين توجه به اين عوامل براي هرگونه اقدام و برنامه ريزي در زمينه دلزدگي بيش از پيش اهميت دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

خدادادی سنگده، ج.، و حاجی زاده، ط.، و آموستی، ف.، و رضایی، م. (1395). پیش بینی دلزدگی زناشویی بر اساس سلامت عمومی و صمیمیت زناشویی در پرستاران. مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی (PREVENTIVE CARE IN NURSING & MIDWIFERY JOURNAL), 6(2), 45-53. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=281354Vancouver : کپی

خدادادی سنگده جواد، حاجی زاده طاهره، آموستی فروغ، رضایی محسن. پیش بینی دلزدگی زناشویی بر اساس سلامت عمومی و صمیمیت زناشویی در پرستاران. مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی (PREVENTIVE CARE IN NURSING & MIDWIFERY JOURNAL). 1395 [cited 2021April11];6(2):45-53. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=281354IEEE : کپی

خدادادی سنگده، ج.، حاجی زاده، ط.، آموستی، ف.، رضایی، م.، 1395. پیش بینی دلزدگی زناشویی بر اساس سلامت عمومی و صمیمیت زناشویی در پرستاران. مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی (PREVENTIVE CARE IN NURSING & MIDWIFERY JOURNAL), [online] 6(2), pp.45-53. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=281354>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 696 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی