برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  3 , شماره  4 ; از صفحه 30 تا صفحه 38 .
 
عنوان مقاله: 

فرهنگ سازماني و رابطه آن با کيفيت زندگي کاري کارکنان دانشگاه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* شبکه بهداشت درمان شهرستان دالاهو، استان کرمانشاه
 
چکیده: 
مقدمه: ارتقاء کيفيت زندگي کاري کارکنان مستلزم وجود فرهنگ سازماني خاصي است که از خلاقيت، خودگرداني، مسووليت پذيري و مشارکت کارکنان حمايت کند. اين مطالعه با هدف بررسي ارتباط فرهنگ سازماني با کيفيت زندگي کاري در ميان کارکنان انجام گرفت.مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع همبستگي و مقطعي بود که در سال 1394 انجام شد. تعداد 145 نفر از کارکنان ستادي معاونت هاي مختلف دانشگاه علوم پزشکي همدان به روش تصادفي انتخاب شدند. در اين مطالعه، داده ها توسط پرسشنامه جمع آوري شد. براي سنجش فرهنگ سازماني از پرسشنامه رابينز و براي اندازه گيري کيفيت زندگي کاري از پرسشنامه والتون با طيف امتياز ليکرت استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPPS و آزمون همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.يافته ها: ميانگين فرهنگ سازماني در اين مطالعه (3.04) در حد متوسط بود. بين فرهنگ سازماني و مولفه هاي آن با کيفيت زندگي کاري، ارتباط معنادار و مثبت وجود داشت (P-value=0.001، r=0.64) نتايج آزمون رگرسيون خطي نيز نشان داد که فرهنگ سازماني تاثير مثبت و معني داري بر روي کيفيت زندگي کاري دارد.نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه، بهبود کيفيت زندگي کاري، افزايش رضايتمندي و مشارکت کارکنان، نيازمند تغيير در مولفه هاي فرهنگ سازماني مي باشد. در صورت ايجاد و توسعه فرهنگ سازماني مناسب مي توان شاهد افزايش سطح کيفيت زندگي کاري کارکنان و در نهايت ارتقاء کيفيت و افزايش بهره وري خدمات دانشگاهي بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حمیدی، ی.، و محمدی، ع.، و سلطانیان، ع.، و محمدفام، ا. (1394). فرهنگ سازمانی و رابطه آن با کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه. ارگونومی, 3(4), 30-38. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=281201Vancouver : کپی

حمیدی یداله، محمدی عبدالعزیز، سلطانیان علیرضا، محمدفام ایرج. فرهنگ سازمانی و رابطه آن با کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه. ارگونومی. 1394 [cited 2022January21];3(4):30-38. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=281201IEEE : کپی

حمیدی، ی.، محمدی، ع.، سلطانیان، ع.، محمدفام، ا.، 1394. فرهنگ سازمانی و رابطه آن با کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه. ارگونومی, [online] 3(4), pp.30-38. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=281201. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 285 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی