برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تير 1395 , دوره  27 , شماره  4 ; از صفحه 310 تا صفحه 320 .
 
عنوان مقاله: 

آسيب و استرس اکسيداتيو کبدي ناشي از القاي حاد دوزهاي مختلف دوکسوروبيسين: اثر پيش درمان شش هفته تمرين منظم هوازي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه مازندران
 
چکیده: 

پيش زمينه و هدف: مطالعات قبلي اثرات جانبي القاي دوکسوروبيسين (DOX) بر بافت هاي سالم را تائيد کرده اند، اما اثر پيش درمان تمرينات منظم هوازي در مهار مسموميت کبدي ناشي از القاي دوزهاي مختلف DOX کاملا مشخص نيست. هدف مطالعه حاضر تعيين اثر پيش درمان شش هفته تمرين هوازي بر سطوح شاخص هاي استرس و آسيب کبدي شامل پروتئين شوکي گرمايي(HSP72) ، کاتالاز(CAT) ، الانين آمينوترانسفراز (ALT) و آسپاراتات آمينوتراتسفراز (AST) در موش هاي صحرايي نر نژاد ويستار بود.
مواد و روش کار: 48 سر موش صحرايي نر به طور تصادفي به دو گروه تمرين و کنترل و هريک به سه زير گروه هاي DOX با دوز 10 و 20 ميلي گرم بر کيلوگرم و سالين تقسيم شدند. برنامه تمرين شامل دويدن روي نوارگردان به صورت پيش رونده به مدت 25 تا 54 دقيقه در روز با سرعت 15 تا 20 متر در دقيقه، 5 جلسه در هفته و به مدت 6 هفته بود. تزريق DOX و سالين 24 ساعت پس از آخرين جلسه تمرين انجام شد و بافت برداري 24 ساعت پس ازآن انجام شد.
يافته ها: القاي DOX با دوز 20 ميلي گرم بر کيلوگرم منجر به افزايش معني دار شاخص هاي حفاظتي HSP72 و CAT و آسيب کبدي ALT و AST در مقايسه با گروه سالين شد. شش هفته تمرين هوازي قبل از القاي دوزهاي 10 و 20 ميلي گرم بر کيلوگرم دوکسوروبيسين منجر به افزايش غير معني دارHSP72 ، ALT و AST و افزايش معني دار CAT در مقايسه با گروه کنترل شد. بعلاوه، فقط در مقادير HSP72 متعاقب القاي دوزهاي 10 و20  ميلي گرم DOX اختلاف معني دار مشاهده نشد.
بحث و نتيجه گيري: بر اساس اين يافته ها استنباط مي شود که پيش درمان با تمرينات هوازي ميان مدت احتمالا از طريق تنظيم مثبت سيستم آنتي اکسيدانتي باعث کاهش آسيب کبدي شده و مي تواند راهبردي موثر در مقابل سميت کبدي ناشي از DOX باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جمالی، ن.، و دبیدی روشن، و.، و سادات حسینی، س. (1395). آسیب و استرس اکسیداتیو کبدی ناشی از القای حاد دوزهای مختلف دوکسوروبیسین: اثر پیش درمان شش هفته تمرین منظم هوازی. مجله مطالعات علوم پزشکی (مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه), 27(4), 310-320. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=280956Vancouver : کپی

جمالی نسیم، دبیدی روشن ولی اله، سادات حسینی سیدکمال. آسیب و استرس اکسیداتیو کبدی ناشی از القای حاد دوزهای مختلف دوکسوروبیسین: اثر پیش درمان شش هفته تمرین منظم هوازی. مجله مطالعات علوم پزشکی (مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه). 1395 [cited 2021November28];27(4):310-320. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=280956IEEE : کپی

جمالی، ن.، دبیدی روشن، و.، سادات حسینی، س.، 1395. آسیب و استرس اکسیداتیو کبدی ناشی از القای حاد دوزهای مختلف دوکسوروبیسین: اثر پیش درمان شش هفته تمرین منظم هوازی. مجله مطالعات علوم پزشکی (مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه), [online] 27(4), pp.310-320. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=280956. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 124 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی