نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
شهريور 1395 , دوره  15 , شماره  6 ; از صفحه 551 تا صفحه 562 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير رايحه درماني بر ميزان اضطراب بيماران قبل از عمل جراحي پيوند عروق كرونر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: بسياري از بيماران مبتلا به بيماري هاي عروق كرونر به درمان هاي دارويي پاسخ نمي دهند و تحت عمل جراحي پيوند عروق كرونر قرار مي گيرند. در عمل جراحي قلب باز، با توجه به خطرات و عوارض آن، اضطراب در سطح وسيع تري خود را نشان مي دهد. اين مطالعه به منظور بررسي تاثير رايحه درماني بر ميزان اضطراب بيماران قبل از عمل جراحي پيوند عروق كرونر انجام گرفت.مواد و روش ها: در اين كارآزمايي باليني 64 بيمار داوطلب عمل جراحي پيوند عروق كرونر به روش در دسترس انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه كنترل و آزمون قرار گرفتند. گروه آزمون 2 قطره اسانس اسطوخودوس و گروه كنترل 2 قطره آب مقطر را به مدت 20 دقيقه استنشاق نمودند. سطح اضطراب و علائم حياتي بيماران قبل و بعد از مداخله ثبت گرديد. جهت جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه مشخصات دموگرافيك و اطلاعات مربوط به بيماري، پرسشنامه اضطراب موقعيتي Spielberger و اطلاعات مربوط به ثبت علائم حياتي استفاده گرديد. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري t مستقل،t زوجي، مجذور كاي و Wilcoxon تحليل گرديد.يافته ها: ميانگين نمره اضطراب در گروه آزمون قبل از مداخله 45.71±14.27 (انحراف معيار±ميانگين) بود كه بعد از مداخله به 39.53±9.28 كاهش يافت (p=0.007). همچنين، اين ميانگين در گروه كنترل قبل از مداخله 45.65±10.79 و بعد از مداخله 44.78±9.65 بود (p=0.509). اختلاف معناداري در ميانگين نمره اضطراب قبل از مداخله بين دو گروه مشاهده نشد (p=0.984)؛ اما بعد از مداخله، اين تفاوت بين دو گروه از نظر آماري معنادار بود (p=0.030).نتيجه گيري: با توجه به تاثيرات مثبت اسانس اسطوخودوس، شايد بتوان از رايحه درماني با اين اسانس، به عنوان يك اقدام پرستاري، به منظور كاهش سطح اضطراب بيماران قبل از عمل جراحي پيوند عروق كرونر استفاده نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

پورموحد، ز.، و زارع زردینی، ح.، و وحیدی، ع.، و جعفری طادی، ا. (1395). تاثیر رایحه درمانی بر میزان اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی پیوند عروق کرونر. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, 15(6), 551-562. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=280931Vancouver : کپی

پورموحد زهرا، زارع زردینی حسین، وحیدی علیرضا، جعفری طادی الهام. تاثیر رایحه درمانی بر میزان اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی پیوند عروق کرونر. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. 1395 [cited 2022August13];15(6):551-562. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=280931IEEE : کپی

پورموحد، ز.، زارع زردینی، ح.، وحیدی، ع.، جعفری طادی، ا.، 1395. تاثیر رایحه درمانی بر میزان اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی پیوند عروق کرونر. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, [online] 15(6), pp.551-562. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=280931. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 395 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی