نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مرداد 1395 , دوره  15 , شماره  5 ; از صفحه 439 تا صفحه 452 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي نتايج آزمون جامع علوم پايه پزشكي دانشجويان ورودي سال هاي 1383 لغايت 1388 در دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: ارزيابي مستمر مقاطع تحصيلي به خصوص در دانشگاه هاي علوم پزشكي، از اهميت بسزايي برخوردار است. يكي از مهم ترين آزمون ها كه مي تواند نشان دهنده پيشرفت تحصيلي دانشجويان باشد، آزمون جامع علوم پايه پزشكي است. مطالعه حاضر به منظور ارزيابي نتايج آزمون جامع علوم پايه در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان صورت گرفته است.مواد و روش ها: پژوهش حاضر يك مطالعه مقطعي است كه در سال 1393 انجام گرديد. جامعه آماري آن شامل كليه دانشجويان پزشكي ورودي سال هاي 1383 لغايت 1388 شركت كننده در آزمون هاي جامع علوم پايه بود. اطلاعات موردنياز به روش سرشماري و با استفاده از پرونده هاي الكترونيكي و يا پوشه هاي مربوط به نتايج آزمون جامع و چك ليست جمع آوري گرديد. داده هاي جمع آوري شده با كمك نرم افزار آماري SPSS نسخه 15 مورد تحليل قرار گرفت. براي تجزيه و تحليل داده ها از ضريب همبستگي پيرسون، آزمون t مستقل، آناليز واريانس يك طرفه و از مدل رگرسيون خطي چندگانه استفاده گرديد. سطح معني داري در آزمون ها 0.05 در نظر گرفته شد.يافته ها: در طول 6 سال مورد بررسي، 199 دانشجوي پزشكي در آزمون هاي جامعه علوم پايه شركت كرده بودند. بيشترين ميانگين نمره امتحان جامع مربوط به ورودي سال 1383 (129.71±20.63) بوده است و دانشجويان كم سن (كمتر يا مساوي 20 سال)، دختر، با طول دوره علوم پايه 2.5 سال و دانشجويان با تعداد ورودي كمتر از 40 نفر به ترتيب با مقادير p=0.029، p=0.036، p=0.0017 و p=0.001 در امتحان جامع عملكرد مطلوب تري داشتند.نتيجه گيري: با توجه به ميانگين نمره كسب شده توسط دانشجويان پزشكي و مقايسه آن با ساير دانشگاه ها بر لزوم تقويت هر چه بيشتر بنيه علمي دانشجويان در اين زمينه تاكيد مي گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اسدپور، م.، و شیخ فتح الهی، م.، و باختر، م.، و نوق، ع.، و صمدی، ج.، و رضاییان، م. (1395). ارزیابی نتایج آزمون جامع علوم پایه پزشکی دانشجویان ورودی سال های 1383 لغایت 1388 در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, 15(5), 439-452. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=280912Vancouver : کپی

اسدپور محمد، شیخ فتح الهی محمود، باختر مرضیه، نوق علیرضا، صمدی جمیله، رضاییان محسن. ارزیابی نتایج آزمون جامع علوم پایه پزشکی دانشجویان ورودی سال های 1383 لغایت 1388 در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. 1395 [cited 2022July07];15(5):439-452. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=280912IEEE : کپی

اسدپور، م.، شیخ فتح الهی، م.، باختر، م.، نوق، ع.، صمدی، ج.، رضاییان، م.، 1395. ارزیابی نتایج آزمون جامع علوم پایه پزشکی دانشجویان ورودی سال های 1383 لغایت 1388 در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, [online] 15(5), pp.439-452. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=280912. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 114 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی