برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1395 , دوره  18 , شماره  2 ; از صفحه 207 تا صفحه 214 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاب آوري رواني و مكانيزم هاي دفاعي در افراد نظامي و غير نظامي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 
چکیده: 

زمينه و اهداف: هدف پژوهش حاضر مقايسه مكانيزم هاي دفاعي و ميزان تاب آوري رواني در نظاميان و افراد غيرنظامي شهر اروميه مي باشد.
روش ها: مطالعه حاضر از نوع مورد- شاهدي مي باشد. نمونه پژوهش عبارت بود از
100 نفر (50 نفر افراد گروه نظامي و 50 نفر افراد گروه غيرنظامي) كه به شيوه نمونه گيري خوشه اي انتخاب شد. پس از گزينش و تخصيص نمونه به دو گروه، پرسشنامه سبك هاي دفاعي (DSQ 40) و تاب آوري رواني (CD-RISC) طي يك مرحله براي هر دو گروه توزيع و جمع آوري گرديد. در نهايت داده ها با روش تحليل واريانس چند متغيري و تجزيه و تحليل داده ها به كمك نرم افزار SPSS انجام شد.
يافته ها: يافته ها نشان داد كه افراد غيرنظامي در سه مكانيسم نا ارزنده سازي، گذار به عمل و همچنين خيالپردازي اوتيستيك ميانگين بالاتري در مقايسه با گروه نظامي داشتند ولي در مكانيسم دليل تراشي ميانگين گروه نظامي بالاتر از افراد غيرنظامي بود. همچنين در مكانيسم هاي دفاعي رشد يافته، گروه افراد نظامي فقط در مكانيسم پيشاپيش نگري ميانگين بالاتري را در مقايسه با افراد غيرنظامي داشتند. علاوه بر اين در مكانيسم هاي روان آزرده افراد غيرنظامي در مقايسه با افراد نظامي، استفاده بيشتري از ديگر دوستي كاذب داشتند. از لحاظ متغير تاب آوري رواني، ميانگين گروه نظامي بالاتر از افراد غيرنظامي بود (
p<0.05).
نتيجه گيري: يافته ها نشان داد افراد با مشاغل نظامي به طور كلي با تاب آوري رواني بيشتر؛ تمايل دارند مكانيزم هاي سازش نايافته، غير انطباقي و ناكارآمد كمتر و مكانيسم هاي كارآمد و انطباقي بيشتري را براي مقابله به كار برند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 181
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی