نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط کيفيت خواب و خواب آلودگي با غيبت از کار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: اختلالات خواب در بين جمعيت شاغل بسيار رايج بوده و يکي از مشکلات مهم سلامت مي باشد. اختلالات خواب تاثير منفي بر عملکرد شغلي دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسي ارتباط کيفيت خواب و خواب آلودگي با غيبت از کار انجام شده است.روش کار: اين مطالعه به صورت مقطعي و بر روي 400 نفر از کارکنان شاغل در يک شرکت گاز به روش نمونه گيري تصادفي ساده انجام شد. در اين مطالعه پرسشنامه هاي کيفيت خواب پيتزبورگ و خواب آلودگي کارولينسکا (KSS) به عنوان ابزار پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. براي تحليل داده ها از آزمون Mann-Whitney U و شاخص ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شد.يافته ها: 43.2% از افراد مورد مطالعه داراي کيفيت خواب مطلوب و 56.8% داراي کيفيت خواب نامطلوب بودند. آزمون هاي آماري مشخص ساخت که بين ميانگين تعداد روزهاي غيبت از کار در افراد با کيفيت خواب مطلوب و نامطلوب، اختلاف معني داري وجود دارد (P=0.0001). شاخص ضريب همبستگي اسپيرمن (r=0.777) نشان داد که ارتباط نمره خواب آلودگي با تعداد روزهاي غيبت از کار از نظر آماري معنادار است (P=0.0001).نتيجه گيري: نتايج نشان داد که ارتباط مستقيم و قوي بين کيفيت خواب و خواب آلودگي و غيبت از کار در افراد مورد مطالعه وجود دارد و با کاهش کيفيت خواب و افزايش ميزان خواب آلودگي افراد، تعداد روزهاي غيبت از کار آن ها نيز افزايش مي يابد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زارع، ر.، و چوبینه، ع.، و کشاورزی، س.، و مقاتلی، س. (1395). بررسی ارتباط کیفیت خواب و خواب آلودگی با غیبت از کار. ارگونومی, 4(2), 1-6. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=280894Vancouver : کپی

زارع رضوان، چوبینه علیرضا، کشاورزی ساره، مقاتلی سعیده. بررسی ارتباط کیفیت خواب و خواب آلودگی با غیبت از کار. ارگونومی. 1395 [cited 2022May25];4(2):1-6. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=280894IEEE : کپی

زارع، ر.، چوبینه، ع.، کشاورزی، س.، مقاتلی، س.، 1395. بررسی ارتباط کیفیت خواب و خواب آلودگی با غیبت از کار. ارگونومی, [online] 4(2), pp.1-6. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=280894. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 218 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی