برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  4 , شماره  2 ; از صفحه 19 تا صفحه 28 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير برنامه بازآموزي صلاحيت محور پرستاران اورژانس بر ميزان موفقيت احياء قلبي ريوي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: با توجه به پيشرفت هاي روزافزون تکنولوژي و رشد بي سابقه درعلوم پزشکي در زمينه احياء قلبي ريوي نيازبه آموزش و بهسازي نيروي انساني بخصوص پرستاران دربخش هاي اورژانس يک ضرورت است.
هدف: بررسي تاثير برنامه بازآموزي صلاحيت محور برميزان موفقيت احياء قلبي ريوي در بخش اورژانس بوده است.
مواد و روش ها: اين پژوهش از نوع نيمه تجربي با نمونه گيري غيرتصادفي (تعداد نمونه 30)، داراي دو گروه آزمون (15 نفر) و شاهد (15 نفر) در بخش اورژانس در دو بيمارستان آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي گلستان در سال 1390 انجام شد. ابزار گردآوري اطلاعات شامل فرم مشاهده، ثبت و گزارش عملکرد پرستاران در احياء قلبي ريوي بود. ضريب پايائي با روش پايايي همزمان (
r=0.8) به دست آمد. برنامه بازآموزي صلاحيت محور براساس اصول برنامه هاي بازآموزي و گام هاي اصلي آموزش بر اساس صلاحيت (C.B.T) در زمينه احياء قلبي ريوي طراحي و در گروه آزمون اجرا شد. داده هادر دو مرحله قبل و 6 ماه بعد در دو گروه آزمون و شاهد بصورت دو سو کورجمع آوري و توسط نرم افزار SPSS16 و آزمون هاي من ويتني، کاي دو و ويلکاکسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: آزمون آماري کاي دو نشان داد دو گروه از نظر متغيرهاي دموگرافيک مثل سن، جنس و سابقه کار و... يکسان هستند (
p>0.05). آزمون آماري من ويتني تفاوت معني داري بين ميزان موفقيت احياء قلبي ريوي در دو گروه آزمون و شاهد بعد از 4ماه نشان داد (p<0.05). همچنين آزمون آماري ويلکاکسون تفاوت معني داري بين ميزان موفقيت احياء قلبي ريوي قبل و بعد از برنامه بازآموزي صلاحيت محور بين دو گروه آزمون و شاهد نشان داد (p<0.05).
نتيجه گيري: پيشنهاد مي گردد برنامه بازآموزي صلاحيت محور جهت بهسازي نيروي انساني پرستاران در بخش هاي اورژانس بکار رود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کاووسی، ع.، و معماریان، ر.، و ونکی، ز. (1394). تاثیر برنامه بازآموزی صلاحیت محور پرستاران اورژانس بر میزان موفقیت احیاء قلبی ریوی. مدیریت پرستاری, 4(2), 19-28. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=280870Vancouver : کپی

کاووسی علی، معماریان ربابه، ونکی زهره. تاثیر برنامه بازآموزی صلاحیت محور پرستاران اورژانس بر میزان موفقیت احیاء قلبی ریوی. مدیریت پرستاری. 1394 [cited 2021November28];4(2):19-28. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=280870IEEE : کپی

کاووسی، ع.، معماریان، ر.، ونکی، ز.، 1394. تاثیر برنامه بازآموزی صلاحیت محور پرستاران اورژانس بر میزان موفقیت احیاء قلبی ریوی. مدیریت پرستاری, [online] 4(2), pp.19-28. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=280870. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 67 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی