برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
خرداد 1395 , دوره  15 , شماره  3 ; از صفحه 235 تا صفحه 246 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير مداخله آموزشي بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي جهت ارتقا رفتارهاي پيش گيري كننده از ايدز در آرايشگران مرد سيرجان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی اپیدمیولوژی و آمار زیستی، مرکز تحقیقات محیط کار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: شيوع بيماري ايدز در جهان در حال گسترش بوده و به يك مشكل اضطراري تبديل شده است. بعضي از گروه ها از جمله آرايشگران نقش موثري در انتقال بيماري ايدز دارند. اين مطالعه با هدف بررسي كارايي مداخله آموزشي بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي در خصوص رفتارهاي پيشگيري كننده از ايدز در آرايشگران مرد شهرستان سيرجان در سال 1394 انجام شد.
مواد و روش ها: اين پژوهش يك كارآزمايي آموزشي بود. جمعيت مورد مطالعه، تعداد 200 نفر از آرايشگران مرد تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني شهرستان سيرجان بودند كه به طور تصادفي به دو گروه مداخله (100 نفر) و كنترل (100 نفر) تقسيم شدند. مداخله آموزشي طي دو جلسه 60 دقيقه اي انجام شد. اطلاعات از طريق تكميل پرسش نامه محقق ساخته روا و پايا شده (حاوي 49 سوال) طي مصاحبه مستقيم قبل از مداخله آموزشي و سه ماه بعد از آن، جمع آوري گرديد. داده ها با استفاده از آزمون هاي مجذور كاي، دقيق فيشر، t مستقل و t زوجي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: پس از مداخله، نمره هاي آگاهي در هر دو گروه مداخله و شاهد افزايش يافت. اين يافته به علت اجراي برنامه هاي آموزشي روتين در آن مراكز بود. همچنين پس از مداخله، نمرات حساسيت درك شده، شدت درك شده، منافع و موانع درك شده، راهنما براي عمل و خودكارآمدي نيز در گروه مداخله به طور معني داري افزايش داشت (
p<0.001) ولي در گروه شاهد، افزايشي نداشت و اختلاف معني داري مشاهده نگرديد (p>0.05).
نتيجه گيري: مدل اعتقاد بهداشتي در خصوص رفتارهاي پيشگيري كننده از ايدز در آرايشگران مرد موثر بود. بنابراين پيشنهاد مي گردد در كنار روش هاي آموزش سنتي، از مدل اعتقاد بهداشتي نيز استفاده گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صادقی، ر.، و مظلومی، س.، و هاشمی، م.، و رضاییان، م. (1395). تاثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی جهت ارتقا رفتارهای پیش گیری کننده از ایدز در آرایشگران مرد سیرجان. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, 15(3), 235-246. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=280746Vancouver : کپی

صادقی رضا، مظلومی سیدسعید، هاشمی مهری، رضاییان محسن. تاثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی جهت ارتقا رفتارهای پیش گیری کننده از ایدز در آرایشگران مرد سیرجان. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. 1395 [cited 2021September28];15(3):235-246. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=280746IEEE : کپی

صادقی، ر.، مظلومی، س.، هاشمی، م.، رضاییان، م.، 1395. تاثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی جهت ارتقا رفتارهای پیش گیری کننده از ایدز در آرایشگران مرد سیرجان. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, [online] 15(3), pp.235-246. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=280746. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 168 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی