5 SID.ir | اثر کنترل بودجه بر انحرافات و انعطاف پذيري بودجه شهرداري هاي کشور (در دوران هاي ثبات و تلاطم بودجه اي)
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

اثر کنترل بودجه بر انحرافات و انعطاف پذيري بودجه شهرداري هاي کشور (در دوران هاي ثبات و تلاطم بودجه اي)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق
 
چکیده: 

مقدمه: يکي از ابزار با اهميت براي انجام دقيق وظايف شهرداري ها، بودجه است که بايد براي جلوگيري از انحرافات بر اجراي آن نظارت شود. در اين ارتباط، پژوهش حاضر به بررسي تاثير نظارت و کنترل بودجه بر انحرافات بودجه و ايجاد انضباط بودجه اي در شهرداري هاي کشور پرداخته است.
روش پژوهش: روش پژوهش حاضر ميداني و کتابخانه اي است. اين پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر نوع پژوهش پيمايشي بوده و از پرسش نامه با طيف ليکرت استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش شامل مسوولين مالي شهرداري هاي کشور است. براي آزمون فرضيه هاي پژوهش از رگرسيون حداقل مربعات جزيي و نرم افزارهاي
SPSS  نسخه 18 و Smart-PLS نسخه 3 استفاده شده است.
يافته ها: نتايج آزمون فرضيه هاي پژوهش نشان داد که کنترل بودجه در دوران ثبات و تلاطم بودجه اي، رابطه معناداري با کاهش انحرافات بودجه دارد. بنابراين، کنترل بودجه موجب کاهش انحرافات بودجه مي شود. هم چنين، کنترل بودجه در دوران ثبات و تلاطم رابطه معناداري با کاهش انعطاف پذيري بودجه دارد. به اين معنا که کنترل بودجه موجب افزايش انعطاف پذيري بودجه مي شود
.
نتيجه گيري: بر اساس نظر مديران مالي شهرداري هاي کشور کنترل بودجه در دوران هاي ثبات و تلاطم باعث کاهش انحراف بودجه و انعطاف پذيري بودجه و در نتيجه انضباط بودجه اي بيش تر خواهد شد. در واقع، ايجاد انضباط بودجه اي ناشي از کاهش انحراف و افزايش انعطاف پذيري بودجه است که هر دو با افزايش نظارت بر بودجه ايجاد مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 328
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی