برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  12 , شماره  1 ; از صفحه 122 تا صفحه 132 .
 
عنوان مقاله: 

مدل سازي مكاني - زماني خصوصيات كيفي و وضعيت تغذيه گرايي تالاب چغاخور با استفاده از شاخص هاي آلودگي و تكنيك هاي قطعي و زمين آماري GIS

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 
چکیده: 

مدل سازي آلودگي تالاب ها و درياچه ها براي توسعه و تخصيص كاربري اراضي، مديريت، پايش كيفيت، پيشگيري از آلودگي و حفاظت از تنوع زيستي آنها ضروري است. در اين تحقيق از پارامترهاي فيزيكي و شيميايي (EC، TDS، DO، pH، NO3-، PO43-، SD، TP، TN، Chl.a)، شاخص هاي آلودگي و زيستي BMWP & TSI و مواد آلي خاك(OM) ، جهت ارزيابي آلودگي و تاثير فعاليت هاي انساني بر كيفيت تالاب چغاخور استفاده گرديد. جهت نمونه برداري و سنجش اين پارامترها ابتدا ايستگاه هاي نمونه برداري به صورت غيرتصادفي و سيستماتيك انتخاب شدند. نمونه برداري در 12 ايستگاه از عمق 50 سانتي متري سطح و نزديك بستر در 6 مرحله به فواصل زماني 45 روزه و مكاني يك كيلومتري انجام شد. سپس مدل مكاني ميانگين سطح و عمق پارامترهاي كيفي، مواد آلي خاك، شاخص هاي TSI وBMWP ، با استفاده از توابع درون يابي بر اساس تكنيك اعتبار سنجي متقابل (كمترين مقدار RMSE، بيشترين مقدار R2 و كمترين مقادير MAE و MBE نزديك به صفر داده هاي مكاني) روش هاي قطعي و زمين آماري در محيط GIS تهيه گرديد. نتايج مدل سازي مكاني - زماني سالهاي (1383-1385) مشخص كرد كه ميزان شاخص هاي TSI،  OM و BMWPبه طور متوسط با مقادير 61، 31 و 40% در وضعيت كيفي مغذي و بد مي باشد كه اين ميزان در نيمه جنوبي به دليل فعاليت هاي كاربري اراضي بيشتر است. همچنين پارامترهاي TSI،PO43-  و DOsat از همبستگي زماني و نيز پارامترهاي BMWP، OM،TDS  و عمق تالاب از همبستگي مكاني بالا و معني داري برخوردار هستند. همچنين نتايج مدل سازي مكاني - زماني TSI سالهاي (1385-1386) مشخص كرد كه تالاب در فصل بهار و پاييز داراي بيشترين ميزان آلودگي (متوسط مغذي 67-70) كه در نيمه جنوبي به دليل تاثير فعاليت هاي انساني و كاربري اراضي در وضعيت فوق مغذي 70-74 و در فصل تابستان با متوسط مغذي 59 داراي كمترين ميزان آلودگي است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 115
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی