برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  3 , شماره  3 ; از صفحه 77 تا صفحه 94 .
 
عنوان مقاله: 

پاسخ هاي عملکردي گاوهاي شيرده هلشتاين تغذيه شده با جيره هاي با اندازه ذرات متفاوت علوفه يونجه خشک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 
چکیده: 

سابقه و هدف: اندازه ذرات علوفه داراي دو جنبه متضاد بر عملکرد حيوان است. از يک طرف، تغذيه علوفه هايي با ذرات بلند سبب افزايش فعاليت جويدن و pH شکمبه اي و کاهش خطر اسيدوز تحت حاد، از طرف ديگر سبب کاهش نرخ عبور مواد هضمي و در پي آن خوراک مصرفي و سپس شير توليدي مي شود. لذا اين آزمايش به منظور تعيين پاسخ هاي عملکردي گاوهاي شيرده تغذيه شده با جيره هايي حاوي علوفه يونجه خشک با اندازه ذرات داراي ميانگين هندسي 3.09 و 4.65 ميلي متر انجام شد.
مواد و روش ها: در اين آزمايش از 8 رأس گاو هلشتاين مشابه با توجه به مرحله توليد، وزن، سن، نژاد و سلامت، در قالب طرح چرخشي يا گردان 2×2 (دو تيمار در دو دوره آزمايش 21 روزه (2 هفته براي سازگاري با جيره و 7 روز به منظور نمونه برداري)) با 4 تکرار در هر تيمار استفاده شد. در طي 7 روز نمونه گيري، مصرف خوراک، شاخص هاي خوني و شير اندازه گيري شد.
يافته ها: مقدار ماده خشک مصرفي گاوها با کاهش اندازه ذرات علوفه يونجه افزايش پيدا کرد (25 در مقابل 22.5 کيلوگرم در روز). کربوهيدات هاي غير اليافي، ماده آلي، الياف نامحلول در شوينده خنثي، خاکستر و الياف نامحلول در شوينده اسيدي مصرفي نيز با افزايش اندازه ذرات يونجه خشک کاهش يافت. الياف موثر فيزيکي بزرگ تر از 8 ميلي متر مصرفي در اين آزمايش بين دو تيمار از لحاظ آماري معني دار بود، که در جيره با اندازه ذرات ريزتر در مقايسه با جيره با اندازه ذرات بزرگ تر مقدار کمتري بود (0.41 در مقابل 0.52 کيلوگرم). با افزايش ميانگين هندسي اندازه ذرات يونجه خشک جيره از 3.09به 4.65 ميلي متر، مقدار شير توليدي تغييري نکرد، در حالي که درصد چربي شير توليدي از 3.26 به 3.65 درصد افزايش داشت. در اين آزمايش محتواي پروتئين، لاکتوز، اوره، مواد جامد غير چربي شير ، کل مواد جامد شير و تعداد سلول هاي بدني شير در بين دو تيمار تفاوت معني داري نداشت. با افزايش اندازه ذرات علوفه خشک جيره محتواي گلوگز و تري گلسيريد خون گاوها با افزايش اندازه ذرات افزايش يافت. محتواي انسولين خون در گاوهاي تغذيه شده با جيره هاي داراي ميانگين هندسي بزرگ تر علوفه خشک، بيشتر بود (16.29 و 12.86 ميلي گرم بر دسي ليتر). محتواي کلسترول، آنتي اکسيدان، اوره و اسيد بتاهيدروکسي بوتيريک در بين دو تيمار اندازه ذرات علوفه يونجه خشک جيره تفاوت معني داري نداشت. با توجه به نتايج به دست آمده از اين آزمايش، با کاهش اندازه ذرات علوفه يونجه خشک و جيره اسيديته مايع شکمبه اي کاهش پيدا کرد. اسيديته مايع شکمبه براي جيره حاوي يونجه با ميانگين هندسي 3.09 و 4.65 به ترتيب 6.09 و 6.39 بود.
نتيجه گيري: با افزايش اندازه ذرات علوفه يونجه، pH مايع شکمبه، ماده خشک مصرفي و چربي شير بيشتر شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 275
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی