برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  5 , شماره  17 ; از صفحه 227 تا صفحه 246 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل کيفيت زندگي شهري و رابطه آن با مشارکت شهروندان در امور شهري مورد شناسي: شهر نقده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه شهیدبهشتی
 
چکیده: 

رشد جمعيت و شهرنشيني باعث کاهش کيفيت زندگي شهروندان شده و دستيابي به پايداري شهري را با مشکل مواجه نموده است. تحقيق حاضر با هدف تحليل کيفيت زندگي شهري و رابطه آن با مشارکت شهروندان در امور شهري تدوين شده است. اين پژوهش از نوع کاربردي بوده و در تدوين آن از روش توصيفي تحليلي و همبستگي براي استفاده شده است. گردآوري داده ها با دو روش اسنادي و ميداني (استفاده از پرسشنامه) بوده است. جامعه آماري پژوهش را کليه ساکنان شهر نقده در بهار 1393 تشکيل مي دهند که با بهره گيري از فرمول کوکران 380 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب و به شيوه نمونه گيري تصادفي ساده مورد بررسي قرارگرفته اند. در تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آماري نظير آزمون T، رگرسيون چند متغيره و مدل تحليل مسير استفاده شده است. همچنين پايايي پرسشنامه با آلفاي کرونباخ و اعتبار سازه اي آن با تحليل عاملي مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس تحليل هاي انجام شده با آزمون T تک نمونه اي، شاخص هاي ابعاد سلامت رواني و کيفيت محيط شهري در سطحي متوسط از کيفيت قرارگرفته و ابعاد سلامت اقتصادي، سلامت اجتماعي، سلامت جسماني، محيطي در سطحي پايين تر از حد متوسط قرار دارند. استفاده از مدل تحليل مسير نشان مي دهد که مقدار ضريب تعيين 0.992 از مجموع تغييرات متغير وابسته توسط مدل تحليلي پژوهش را تعيين مي کند که در آن کيفيت محيط شهري با ضريب 0.323 و سلامت جسماني با ضريب 0.276، تاثيرگذارترين بعد بر مشارکت شهروندان در امور شهري بوده اند. بر اين اساس مي توان بيان نمود که مجموعه کيفيت زندگي و محيط شهري ابعاد اجتماعي، جسماني، فرهنگي، محيطي و کيفيت محيط شهري، در مشارکت شهروندان در امور شهري تاثير مستقيم و غيرمستقيم داشته و بين آن ها رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اسماعیل زاده، ح.، و صالح پور، ش.، و اسماعیل زاده، ی. (1394). تحلیل کیفیت زندگی شهری و رابطه آن با مشارکت شهروندان در امور شهری مورد شناسی: شهر نقده. جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای, 5(17), 227-246. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=280135Vancouver : کپی

اسماعیل زاده حسن، صالح پور شمسی، اسماعیل زاده یعقوب. تحلیل کیفیت زندگی شهری و رابطه آن با مشارکت شهروندان در امور شهری مورد شناسی: شهر نقده. جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای. 1394 [cited 2021October19];5(17):227-246. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=280135IEEE : کپی

اسماعیل زاده، ح.، صالح پور، ش.، اسماعیل زاده، ی.، 1394. تحلیل کیفیت زندگی شهری و رابطه آن با مشارکت شهروندان در امور شهری مورد شناسی: شهر نقده. جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای, [online] 5(17), pp.227-246. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=280135. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 358 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی