نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي تعيين شايستگي مرتع براي چراي گوسفند بر اساس دستورالعمل (MSSG) (مطالعه موردي: طالقان مياني)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 
چکیده: 
استفاده بر اساس پتانسيل و قابليت مراتع از اهداف تعيين شايستگي مي باشد. مطالعه حاضر به منظور ارزيابي تعيين شايستگي مرتع براي چراي گوسفند بر اساس دستورالعمل (Manual of Suitability for Sheep Grazing) در مراتع طالقان مياني و مقايسه آن با دستورالعمل (1991) FAO انجام شد. بر اين اساس مدل نهايي شايستگي از تلفيق سه معيار پوشش گياهي، منابع آب و فرسايش خاك مشخص گرديد. نمونه برداري در مناطق معرف تيپ هاي گياهي به روش تصادفي - سيستماتيك با استقرار 4 ترانسكت 200 متري و 40 پلات يك متر مربعي در راستاي آن انجام شد و در هر پلات فهرست گونه هاي موجود، درصد پوشش هر گونه، درصد تركيب گياهان قابل چراي دام و توليد آنها برداشت و محاسبه گرديد. بدين منظور نتايج دستورالعمل پيشنهادي با نتايج مدل (1991) FAO با استفاده از آزمون غير پارامتري ويلكاكسون مورد آزمون قرار گرفت. نتايج نشان داد كه كم بودن نسبت علوفه قابل دسترس، پايين بودن حد بهره برداري مجاز، فرسايش و سازند حساس خاك نسبت به فرسايش (مارن)، وضعيت فقير و گرايش منفي در بعضي از تيپ ها، كوهستاني بودن و شيب زياد برخي از تيپ هاي گياهي را از عوامل محدود كننده شايستگي مراتع منطقه از نظر چراي گوسفند دانست. نتايج نهايي مدل چراي گوسفند نشان داد كه هيچ تيپ گياهي در طبقه S1 و N قرار نگرفت و بيشتر تيپ هاي منطقه مورد مطالعه در طبقه شايستگي S2 جاي گرفتند. به طوري كه از 25576.9 هكتار مراتع منطقه مورد مطالعه %87.25 (22322.15 هکتار) در طبقه S2 و %12.75 (3254.75 هکتار) در طبقه S3 قرار دارند. نتايج حاصل از مقايسه دو روش تعيين شايستگي نشان داد كه اختلاف معني داري بين دو روش وجود ندارد (P<0.01).
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سنایی، ا.، و ارزانی، ح.، و طویلی، ع.، و فرحپور، م. (1394). ارزیابی تعیین شایستگی مرتع برای چرای گوسفند بر اساس دستورالعمل (MSSG) (مطالعه موردی: طالقان میانی). تحقیقات مرتع و بیابان ایران, 22(2 (پیاپی 59)), 275-288. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=280085Vancouver : کپی

سنایی انور، ارزانی حسین، طویلی علی، فرحپور مهدی. ارزیابی تعیین شایستگی مرتع برای چرای گوسفند بر اساس دستورالعمل (MSSG) (مطالعه موردی: طالقان میانی). تحقیقات مرتع و بیابان ایران. 1394 [cited 2022August19];22(2 (پیاپی 59)):275-288. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=280085IEEE : کپی

سنایی، ا.، ارزانی، ح.، طویلی، ع.، فرحپور، م.، 1394. ارزیابی تعیین شایستگی مرتع برای چرای گوسفند بر اساس دستورالعمل (MSSG) (مطالعه موردی: طالقان میانی). تحقیقات مرتع و بیابان ایران, [online] 22(2 (پیاپی 59)), pp.275-288. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=280085. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 166 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی