برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1393 , دوره  6 , شماره  22 ; از صفحه 91 تا صفحه 107 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل مرتبط با ناهنجاري رفتاري دانشجويان شهر هريس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شبستر، گروه علوم تربیتی، شبستر، ایران
 
چکیده: 

ناهنجاري هاي رفتاري از جمله عواملي هستند که به تدريج نظم اجتماعي را مختل مي سازند بنابراين بررسي و شناخت علل ناهنجاري در هر اجتماعي مي تواند در تصحيح روند جامعه پذيري و نظم اجتماعي موثر باشد. اين مساله با توجه به جواني جمعيت کشورمان اهميتي مضاعف پيدا مي کند. براي بررسي مشکلات ياد شده ابتدا بايد علل و عوامل آن را به درستي شناخت. پژوهش حاضر با هدف بررسي عوامل مرتبط با ناهنجاري رفتاري دانشجويان شهر هريس در سال تحصيلي 93-1392 انجام گرفته است. تحقيق از نوع پيمايشي است و از نظر زماني مقطعي بوده و از نظر دامنه پهنانگر مي باشد و از حيث هدف کاربردي است. جامعه آماري پژوهش حاضر را کليه دانشجويان دانشگاه آزاد و پيام نور شهر هريس که برابر 1600 نفر مي باشد، تشکيل مي دهند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 300 نفر مشخص گرديد. نمونه گيري به شيوه تصادفي طبقه اي صورت گرفته و براي جمع آوري اطلاعات از ابراز پرسشنامه استفاده شد. اطلاعات به دست آمده ابتدا به صورت توزيع فراواني توصيف و سپس با استفاده از آزمون F، T و r پيرسون تحليل شدند. يافته هاي تحقيق نشان مي دهند که بين عملکرد خانواده و ناهنجاري هاي رفتاري دانشجويان رابطه وجود دارد. بين ميزان دينداري افراد و ناهنجاري افراد و ناهنجاري رفتاري دانشجويان رابطه وجود دارد. بين کجرو بودن دوستان و ناهنجاري رفتاري دانشجويان رابطه وجود دارد. بين جنسيت و ناهنجاري رفتاري دانشجويان تفاوت معني داري مشاهده نشد. بين سطح تحصيلات والدين و ناهنجاري رفتاري دانشجويان تفاوت معني داري وجود ندارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سرهنگ زاده، م.، و ظروفی، م. (1393). بررسی عوامل مرتبط با ناهنجاری رفتاری دانشجویان شهر هریس. مطالعات جامعه شناسی, 6(22), 91-107. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=279751Vancouver : کپی

سرهنگ زاده مرضیه، ظروفی مجید. بررسی عوامل مرتبط با ناهنجاری رفتاری دانشجویان شهر هریس. مطالعات جامعه شناسی. 1393 [cited 2021November27];6(22):91-107. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=279751IEEE : کپی

سرهنگ زاده، م.، ظروفی، م.، 1393. بررسی عوامل مرتبط با ناهنجاری رفتاری دانشجویان شهر هریس. مطالعات جامعه شناسی, [online] 6(22), pp.91-107. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=279751. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 119 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی