برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط عوامل فردي و طبي با عود واژينوز باکتريال در مراجعين به درمانگاه هاي زنان تامين اجتماعي مشهد در سال 49

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: عوامل مختلفي به عنوان عوامل عود واژينوز باکتريال معرفي شده است، اما تاکنون علت اصلي بروز واژينوز باکتريال راجعه مشخص نشده است، لذا مطالعه حاضر با هدف تعيين ارتباط عوامل فردي و طبي با عود واژينوز باکتريال در مراجعين به درمانگاه هاي زنان مشهد انجام شد.
روش کار: اين مطالعه مقطعي بر روي 61 زن داراي علائم واژينوز باکتريال راجعه که در سال گذشته حداقل 3 بار علائم عود واژينوز باکتريال را داشتند و به درمانگاه هاي زنان بيمارستان 17 شهريور و بهار تامين اجتماعي مشهد در سال 1394 مراجعه کرده بودند، انجام شد. ابزار گردآوري داده ها شامل پرسشنامه ويژگي هاي فردي- طبي و معيارهاي باليني آمسل (جهت تشخيص عود واژينوز) بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري
SPSS (نسخه 16) و آزمون رگرسيون پيش بيني کننده دوتايي انجام شد. ميزان p کمتر از 0.05 معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: بر اساس نتايج آزمون رگرسيون پيش بيني کننده دوتايي، ارتباط معني داري بين شغل همسر (
p=0.005، %95ci: 0.02-0.93، or=0.15)، ميزان درآمد خانواده (p=0.024، %95ci: 1.23-3.87، or=2.07)، تعداد دفعات نزديکي در هفته (p=0.015، %95ci: 1.03-3.70، or=2.15)، زمان تغيير بوي ترشحات در سيکل قاعدگي (P=0.004، %95ci: 0.23-2.71، or=1.76) و دوش مهبلي (p=0.041، %95ci: 0.52-2.44، or=1.59) با عود واژينوز باکتريال وجود داشت، اما بين ساير متغيرها با عود واژينوز باکتريايي ارتباط آماري معني داري وجود نداشت (P>0.05).
نتيجه گيري: عواملي مانند شغل، ميزان درآمد، دفعات نزديکي و دوش مهبلي در عود واژينوز باکتريال موثر مي باشند، بنابراين پيشنهاد مي شود اين عوامل در برنامه آموزشي جهت زوجين مد نظر قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 90
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی