برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  7 , شماره  4 ; از صفحه 529 تا صفحه 548 .
 
عنوان مقاله: 

اثر دست برتري و نوع تمرين (آشکار و پنهان) بر دقت و زمان عکس العمل متوالي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

هدف اين تحقيق، بررسي اثر دست برتر و دو روش تمرين آشکار و پنهان بر يادگيري توالي حرکتي بود. به اين منظور، 60 دختر 17-14 ساله با توجه به دست برتر با آرايش تصادفي در چهار گروه راست دست-تمرين آشکار، راست دست-تمرين پنهان، چپ دست- تمرين آشکار، چپ دست- تمرين پنهان قرار گرفتند. تکليف شرکت کنندگان، دقت و زمان عکس العمل متوالي بود. مرحله اکتساب شامل اجراي هشتصد کوشش تمريني بود. گروه هاي تمرين آشکار، از ترتيب ظهور محرک ها آگاهي داشتند، اما به گروه هاي تمرين پنهان، اين آگاهي داده نشد. روز بعد از مرحله اکتساب، آزمون يادداري و انتقال گرفته شد. آناليز واريانس چندراهه نشان داد که صرف نظر از دست برتر، تمرين پنهان بر يادگيري زمان عکس العمل در هر سه مرحله اکتساب، يادداري و انتقال موثرتر از تمرين آشکار بود. مقايسه افراد راست دست و چپ دست، صرف نظر از نوع تمرين در دقت پاسخ مرحله اکتساب معنادار بود و چپ دست ها بادقت تر بودند. اثر متقابل دست برتر و نوع تمرين بر زمان واکنش و دقت پاسخ معنادار نبود.بدين مفهوم که افراد راست دست و چپ دست در تمرين آشکار و همين طور، تمرين پنهان تفاوت معناداري با يکديگر نداشتند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 134
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی