برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1395 , دوره  39 , شماره  3 ; از صفحه 101 تا صفحه 112 .
 
عنوان مقاله: 

افزايش بيان ژن هاي چاويکول O-متيل ترنسفراز و سينامات 4-هيدروکسيلاز تحت تاثير متيل جاسمونات در گياه دارويي ريحان (.Ocimum basilicum L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 
چکیده: 

اسانس ريحان سرشار از ترکيبات فنيل پروپانوئيدي بوده و آنزيم چاويکول O-متيل ترنسفراز (CVOMT) و سينامات 4-هيدروکسيلاز (C4H) از آنزيم هاي موثر در توليد اين ترکيبات مي باشد. به منظور بررسي تاثير متيل جاسمونات به عنوان محرک بر ميزان بيان ژن هاي کدکننده اين دو آنزيم، آزمايشي در قالب طرح کاملا تصادفي با سه تکرار در گلخانه اجرا شد. محلول پاشي متيل جاسمونات با سه غلظت صفر، 0.1 و 0.5 ميلي مولار در مرحله گلدهي کامل بر روي برگ هاي گياهان سالم انجام گرفت. نمونه هاي برگي صفر، 24، 48 و 72 ساعت پس از محلول پاشي برداشت و ميزان بيان نسبي ژن ها با Real time PCR بررسي شد. تجزيه واريانس داده ها با در نظر گرفتن غلظت متيل جاسمونات به عنوان عامل اصلي و زمان به عنوان عامل فرعي به صورت طرح اسپيليت پلات در زمان انجام شد. بر اساس نتايج تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين داده ها، بيشترين ميزان بيان نسبي ژن CVOMT در غلظت 0.5 ميلي مولار و زمان 48 ساعت بعد از محلول پاشي حاصل شد (p£0.01). اثر غلظت هاي مختلف متيل جاسمونات و زمان بعد از محلول پاشي بر ميزان بيان نسبي ژن C4H معني دار بود (p£0.05). بيشترين ميزان بيان نسبي اين ژن در غلظت 0.1 ميلي مولار بود. هم چنين ميزان بيان نسبي اين ژن 48 ساعت بعد از محلول پاشي به بيشترين مقدار رسيد. هر دو غلظت متيل جاسمونات باعث افزايش معني دار بيان ژن هاي کدکننده دو آنزيم مذکور شد که احتمالا مي تواند منجر به افزايش توليد ترکيبات فنيل پروپانوئيدي مانند چاويکول و متيل چاويکول در ريحان شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 84
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی