نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1395 , دوره  39 , شماره  3 ; از صفحه 39 تا صفحه 50 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تنوع ژنتيکي ژنوتيپ هاي توت ايران با استفاده از خصوصيات مورفولوژيکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، بخش سبزی و صیفی
 
چکیده: 
هدف از اين پژوهش ارزيابي تنوع ژنتيکي و گروه بندي ژنوتيپ هاي توت بر اساس صفات کمي و کيفي و تعيين فاصله ژنتيکي بين آن ها بود. طرح مورد استفاده، آشيان هاي بوده و ارزيابي درختان توت از استان هاي مختلف ايران طبق دستورالعمل IPGRI انجام شد. نتايج تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين صفات نشان داد که ژنوتيپ هاي مورد بررسي از نظر کليه صفات مورد مطالعه با يکديگر داراي تفاوت معني دار بودند. صفات شامل: شکل حاشيه برگ، طول دمبرگ، قطر شانون و قطر گل که نشان دهنده ضرايب تغييرات، داراي تنوع بالاتري بين ژنوتيپ هاي مورد بررسي بودند. نتايج تجزيه ضرايب همبستگي ساده بين صفات اندازه گيري شده نشان دهنده وجود همبستگي مثبت و معني دار بين طول مدت برداشت در زمان رسيدن ميوه r=+0.82، شکل گل آذين با زمان رسيدن ميوه r=+0.71 (در سطح 1 درصد)، بين شکل گل آذين با طول مدت برداشت r=+0.60، بريکس با زمان رسيدن ميوه r=+0.54، بريکس با شکل ميوه r=+0.28، وزن تر ميوه با زمان رسيدن ميوه r=+0.81، وزن تر ميوه با طول مدت برداشت  r=+0.68همبستگي مثبت معني دار در سطح 5 درصد محاسبه شد که نشان دهنده اين مطلب است ميوه هاي توت که تقريبا همزمان نمي رسند و در مدت زمان طولاني بر خلاف ساير ميوه ها که با هم مي رسند قابل برداشت هستند، با استفاده از تجزيه کلاستر به روش "وارد" نمونه ها بر اساس خصوصيات مورفو لوژيکي در فاصله 15، ژنوتيپ هاي استان ها در سه گروه اصلي قرار گرفتند. به منظور تعيين مهم ترين صفات مورفولوژيک در ايجاد تمايز بين جمعيت از تجزيه به مولفه هاي اصلي (PCA) استفاده گرديد. سه مولفه اول 0.65 درصد از کل تنوع موجود را به خود اختصاص دادند. به طورکلي از نتايج اين تحقيق مي توان وجود تنوع به ويژه درون جمعيتي در صفات مورفولوژيک را استنتاج نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فخرایی لاهیجی، م.، و تبار، ر.، و سرسیفی، م.، و فتحی، ا.، و عبادوز، غ.، و حاج حسنی، م.، و فرهادی، ع.، و خاکیزاد، غ.، و عزیزی، ض.، و صمدی، ب.، و کیانی، م.، و میرآخورلی، ع.، و فرومدی، ن.، و مظفری، ج.، و رافضی، ر. (1395). بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های توت ایران با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی. تولیدات گیاهی (مجله علمی کشاورزی), 39(3), 39-50. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=279460Vancouver : کپی

فخرایی لاهیجی مهشید، تبار رمضانعلی، سرسیفی محمد، فتحی اسداله، عبادوز غلامرضا، حاج حسنی مریم، فرهادی علی، خاکیزاد غلامرضا، عزیزی ضرغام، صمدی بصیر، کیانی مجیدرضا، میرآخورلی عباس، فرومدی ناصر، مظفری جواد، رافضی رامین. بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های توت ایران با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی. تولیدات گیاهی (مجله علمی کشاورزی). 1395 [cited 2022August09];39(3):39-50. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=279460IEEE : کپی

فخرایی لاهیجی، م.، تبار، ر.، سرسیفی، م.، فتحی، ا.، عبادوز، غ.، حاج حسنی، م.، فرهادی، ع.، خاکیزاد، غ.، عزیزی، ض.، صمدی، ب.، کیانی، م.، میرآخورلی، ع.، فرومدی، ن.، مظفری، ج.، رافضی، ر.، 1395. بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های توت ایران با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی. تولیدات گیاهی (مجله علمی کشاورزی), [online] 39(3), pp.39-50. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=279460. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 111 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی