برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه حساسيت اضطرابي و راهبردهاي مقابله با استرس بين بيماران درد غيرقلبي قفسه سينه، بيماران قلبي و افراد سالم در شهر شيراز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، شیراز، ایران
 
چکیده: 

هدف اين پژوهش مقايسه حساسيت اضطرابي و راهبردهاي مقابله با استرس بين بيماران درد غيرقلبي قفسه سينه، بيماران قلبي و افراد سالم است. طرح پژوهش از نوع علي مقايسه اي، جامعه آماري همه بيماران درد قفسه سينه مراجعه کننده به مراکز پزشکي شهر شيراز در سال 1392 بودند. آزمودني ها 50 بيمار قلبي عروقي (28 زن و 22 مرد)، 50 بيمار درد غيرقلبي قفسه سينه (29 زن و 21 مرد) و 50 نفر (27 زن و 23 مرد) از افراد سالم در محدوده سني 22 تا 81 سال بودند که به شيوه نمونه گيري هدفمند انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش عبارت بودند از فهرست تجديدنظر شده حساسيت اضطرابي (تيلور و کاکس، 1998)، پرسشنامه مقابله با موقعيت هاي تنش زا (پارکر و اندلر، 1990) و فهرست محقق ساخته اطلاعات جمعيت شناختي. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و بهره گيري از آزمون آماري تحليل واريانس يکطرفه و مجذور کاي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. يافته ها نشان داد که هم بيماران قلبي و هم بيماران درد غير قلبي قفسه سينه به طور معناداري کمتر از افراد سالم از راهبردهاي مقابله اي حل مساله (p<0.01) و بيشتر از افراد سالم از راهبردهاي مقابله اي هيجان مدار (p<0.01) و اجتنابي (p<0.05) استفاده کرده اند. همچنين در نشانه هاي ششگانه و نمره کل حساسيت اضطرابي گروه بيماران درد غيرقلبي قفسه سينه داراي بيشترين حساسيت به همه نشانه ها و گروه سالم از اين نظر داراي کمترين حساسيت بود، و بيماران قلبي بين اين دو گروه قرار مي گرفتند و تفاوت هر دو گروه بيمار با گروه سالم معنادار بود (p<0.05). در نتيجه متغيرهاي روان شناختي نظير حساسيت اضطرابي و شيوه هاي مقابله با استرس از توان بالايي در پيش بيني فراواني و شدت درد به ويژه در بيماران درد غيرقلبي قفسه سينه برخوردار است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قاسمی، ن. (1395). مقایسه حساسیت اضطرابی و راهبردهای مقابله با استرس بین بیماران درد غیرقلبی قفسه سینه, بیماران قلبی و افراد سالم در شهر شیراز. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی, 17(3 (پیاپی 65)), 45-58. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=279458Vancouver : کپی

قاسمی نوشاد. مقایسه حساسیت اضطرابی و راهبردهای مقابله با استرس بین بیماران درد غیرقلبی قفسه سینه, بیماران قلبی و افراد سالم در شهر شیراز. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی. 1395 [cited 2021October24];17(3 (پیاپی 65)):45-58. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=279458IEEE : کپی

قاسمی، ن.، 1395. مقایسه حساسیت اضطرابی و راهبردهای مقابله با استرس بین بیماران درد غیرقلبی قفسه سینه, بیماران قلبی و افراد سالم در شهر شیراز. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی, [online] 17(3 (پیاپی 65)), pp.45-58. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=279458. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 230 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی