برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1395 , دوره  4 , شماره  3 ; از صفحه 201 تا صفحه 206 .
 
عنوان مقاله: 

تغييرات فاکتورهاي خوني ناشي از مواجهه با فرمالدئيد در کارگران کارگاه هاي ملامين سازي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: ميليون ها کارگر به هنگام توليد يا بکار گيري ترکيبات مختلفي همچون رزين ملامين فرمالدئيد، در مواجهه با فرمالدئيد هستند. باوجود کاربرد گسترده ي اين ماده، نگراني هاي زيادي درباره اثرات سمي فرمالدئيد وجود دارد. اين مطالعه باهدف ارزيابي ميزان مواجهه شغلي کارگران با فرمالدئيد در چند کارگاه ملامين سازي و تغيير فاکتورهاي خوني در آن ها انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه مقطعي در شهر تهران بر روي 66 کارگر انجام يافت. 40 کارگر شاغل در چند کارگاه ملامين سازي و 26 کارگر شاغل در صنايع مواد خوراکي و بدون تماس با آلاينده شيميايي به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. ميزان مواجهه شغلي با فرمالدئيد بر اساس روشNIOSH 3500 ارزيابي گرديد و فاکتورهاي خوني شامل تعداد گلبول قرمز، تعداد گلبول سفيد، تعداد پلاکت ها، درصد لنفوسيت ها و حجم گلبول هاي قرمز تعيين شد. ملاحظات اخلاقي هلسينکي در اين مطالعه رعايت شد و شرکت آزمودني ها در مطالعه با آگاهي و داوطلبانه بود.
يافته ها: بر اساس نتايج به دست آمده ميانگين تماس شغلي با فرمالدئيد در کارگاه هاي ملامين سازي 0.0896ppm (0.03-0.2ppm) بود که پايينتر از حدود مجاز سقفي (TLV-C=0.3ppm) در ايران و بيشتر از حد آستانه تماس شغلي (TWA=0.016ppm) پيشنهادشده توسط انستيتو ملي ايمني و بهداشت شغلي مي باشد. نتايج اين مطالعه نشان داد در افراد داراي مواجهه با فرمالدئيد، تعداد افراد با دامنه غير نرمال از گلبول هاي سفيد و قرمز به شکل معني داري بيشتر از گروه مواجهه نيافته است.
نتيجه گيري: تماس شغلي با فرمالدئيد در صنعت ملامين سازي مي تواند بر روي سيستم خون ساز اثرات نامطلوب بگذارد. به نظر مي رسد مواجهه بافرمالدئيد در غلظت هاي پايين تر از حدود مجاز توصيه شده در ايران، اثرات سمي بر سلول هاي خوني ايجاد مي نمايد. با توجه به کوچک بودن تعداد افراد بررسي شده در اين مطالعه پيشنهاد مي گردد مطالعاتي وسيع تر بر روي افراد داراي مواجهه با فرمالدئيد انجام يابد. همچنين علاوه بر ارزيابي سلول هاي خون از آزمون ها اختصاصي تر جهت بررسي سميت فرمالدئيد بر خون استفاده گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

زنده دل، ر.، و حسین آبادی، ص.، و رفیعی پور، آ.، و فضلی، ز.، و وهاجی، ن. (1395). تغییرات فاکتورهای خونی ناشی از مواجهه با فرمالدئید در کارگران کارگاه های ملامین سازی. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 4(3), 201-206. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=279451Vancouver : کپی

زنده دل رضوان، حسین آبادی صدیقه، رفیعی پور آتنا، فضلی زهره، وهاجی نرگس. تغییرات فاکتورهای خونی ناشی از مواجهه با فرمالدئید در کارگران کارگاه های ملامین سازی. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 1395 [cited 2021April20];4(3):201-206. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=279451IEEE : کپی

زنده دل، ر.، حسین آبادی، ص.، رفیعی پور، آ.، فضلی، ز.، وهاجی، ن.، 1395. تغییرات فاکتورهای خونی ناشی از مواجهه با فرمالدئید در کارگران کارگاه های ملامین سازی. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [online] 4(3), pp.201-206. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=279451. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 86 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی