نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

وضعيت هويتي نوجوانان تهراني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، خیابان ستارخان، خیابان نیایش، انستیتو روانپزشکی تهران و مرکز تحقیقات بهداشت روان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
 
چکیده: 
مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسي وضعيت هويت ايدئولوژيکي و ميان فردي نوجوانان دختر و پسر تهراني و هم چنين مقايسه ي وضعيت و سبک هاي هويتي آنان بود. مواد و روش کار: اين پژوهش پس رويدادي و از نوع مقطعي – توصيفي بوده است. 467 نوجوان تهراني (235 دختر و 232 پسر) از چهار منطقه ي آموزش و پرورش تهران در مقاطع سوم نظري و پيش دانشگاهي که به روش نمونه گيري خوشه اي – تصادفي انتخاب شده بودند، به کمک پرسش نامه ي فرآيند هويت ايگو و پرسش نامه ي سبک هويت مورد بررسي قرار گرفتند. داده ها به کمک آزمون خي دو و تحليل واريانس تحليل گرديدند. يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان داد که نوجوانان تهراني از نظر هويت ايدئولوژيکي و ميان فردي بيشتر از همه در وضعيت مهلت مجاز و کمتر از همه در وضعيت اکتساب بودند. بين وضعيت هويت دختران و پسران تفاوت معني دار ديده شد و هم چنين بين سبک هاي هويت با وضعيت هاي هويتي نيز ارتباط معني داري به دست آمد. سبک هويت نامتمايز / اجتنابي بيشترين ارتباط را با وضعيت نامتمايز و سبک هويت هنجاري بيشترين ارتباط را با وضعيت تفويض اختيار و سبک هويت اطلاعاتي بيشترين ارتباط را با وضعيت اکتساب نشان دادند. نتيجه گيري: نوجوانان تهراني از نظر وضعيت هويتي کمتر در وضعيت اکتساب و يا سبک اطلاعاتي هستند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

غرایی، ب.، و عاطف وحید، م.، و دژکام، م.، و محمدیان، م. (1384). وضعیت هویتی نوجوانان تهرانی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار), 11(2 (پیاپی 41)), 164-175. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=27938Vancouver : کپی

غرایی بنفشه، عاطف وحید محمدکاظم، دژکام محمود، محمدیان مهرداد. وضعیت هویتی نوجوانان تهرانی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار). 1384 [cited 2022July05];11(2 (پیاپی 41)):164-175. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=27938IEEE : کپی

غرایی، ب.، عاطف وحید، م.، دژکام، م.، محمدیان، م.، 1384. وضعیت هویتی نوجوانان تهرانی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار), [online] 11(2 (پیاپی 41)), pp.164-175. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=27938. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 277 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی