برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي بيان مارکر CD8 و تکثير لمفوسيت هاي خون محيطي زنان چندزا در مجاورت و هم کشتي سلول هاي توموري پستان، لاين MDA-231 و MCF-7 و مقايسه آن با زنان بدون فرزند

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ایمونولوژی، مرکز تحقیقات اندوکرینولوژی تولید مثل، پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: شيوع کمتر وقوع و متاستاز سرطان پستان در مادران چندزا، اين نظريه را همراه نمود که وقوع ميکروکايمريسم مي تواند دليل اين پديده باشد. لذا در مطالعه حاضر به منظور ارزيابي پاسخ هاي سلولي تک هسته اي هاي خون محيطي در مجاورت لاين هاي توموري سرطان پستان، اقدام به اجراي يک مدل هم کشتي در شرايط آزمايشگاهي گرديد.
روش کار: به کمک گراديان فايکول (1077)، تک هسته اي هاي خون محيطي 48 نفر از زنان چندزا و بدون فرزند جداسازي و تخليص گرديد. به کمک سيستم ترانس ول، کشت لاين هاي توموري پستان MDA-231 و MCF-7 در مجاورت تک هسته اي ها صورت پذيرفت. تکثير لمفوسيتي و نيز ايمونوفنوتايپينگ آن ها به لحاظ تعيين درصد لمفوسيت هاي CD3+ و CD8+ به ترتيب به کمک روش هاي BrdU و فلوسايتومتري در دو بازه زماني 48 و 72 ساعت پس از هم کشتي انجام گرفت.
يافته ها: ميانگين ميزان تکثير لمفوسيتي در گروه چندزا نسبت به گروه بدون فرزند، بالاتر و از نظر آماري در 48 ساعت و در 72 ساعت معنادار بود (p<0.001). همچنين مقايسه تکثير لمفوسيت هاي مادران مولتي پار در مقابل لاين هاي (p=0.026) MCF-7 و (p<0.001) MDA-231 در مقايسه با زنان بدون فرزند نتايج معناداري را نشان داد. تعيين درصد جمعيت لمفوسيت هاي سايتوتوکسيک (+CD3+ CD8) تفاوت معناداري را بين دو گروه تحت بررسي نشان نداد (p=0.603).
نتيجه گيري: پاسخ هاي ايمني سلولي مادران چندزا در مقابل هم کشتي با لاين هاي توموري، در مقايسه با زنان بدون فرزند، تفاوت آشکاري دارد که مي تواند منجر به مقاومت آن ها در برابر تومورهاي پستان باشد. اين پديده مي تواند به دليل ميکروکايمريسم هاي در طول بارداري باشد. نتيجه گيري درباره ارتباط سرطان پستان و بارداري، نيازمند بررسي پاسخ هاي ضد توموري تکميلي با حجم نمونه بيشتر مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 85
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی