برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1396 , دوره  25 , شماره  1 ; از صفحه 35 تا صفحه 43 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط مديريت دانش با انگيزش شغلي پرستاران مراکز آموزشي- درماني شهر همدان در سال 1394

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی همدان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: پرستاران يکي از بزرگترين گروه هاي ارائه دهنده خدمات درماني هستند که ارائه خدمات آنها مبتني بر دانش پرستاري است. مديريت دانش يکي از عوامل موثر در موفقيت سازمان ها و کسب مزاياي رقابتي به شمار مي آيد و انگيزش از عوامل موثر در حفظ نيروي آموزش ديده در سازمان براي عملکرد مناسب است. هدف اين مطالعه تعيين ارتباط مديريت دانش با انگيزش پرستاران در مراکز آموزشي- درماني است.
روش کار: مطالعه اي توصيفي و تحليلي با نمونه گيري تصادفي طبقه بندي نسبتي بر روي 265 پرستار مراکز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي شهر همدان انجام گرفت. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه هاي مديريت دانش و انگيزش شغلي هرزبرگ استفاده شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و از طريق نرم افزار
SPSS انجام شد.
يافته ها: بيشتر پرستاران از نظر مديريت دانش (
%60.4) و انگيزش شغلي (%87.5) نمره متوسط به بالا داشتند. بين انگيزش شغلي و مديريت دانش رابطه مثبت و معني داري وجود داشت (P<0.05). تمام ابعاد انگيزش شغلي با ابعاد مديريت دانش رابطه مثبت و معني داري داشتند به جز ابعاد حقوق و دستمزد و امنيت شغلي با خلق دانش رابطه معني داري را نشان ندادند (P<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به رابطه بين انگيزش شغلي و مديريت دانش، مديران پرستاري مي توانند جهت استفاده از مزاياي اهرمي شکل مديريت دانش جهت ارائه مراقبت به بيماران و پياده سازي مديريت دانش در موقعيت هاي مختلف پرستاري عوامل انگيزشي را محيط هاي باليني به کار گيرند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

حسنیان، ز.، و حیدری، ع.، و صادقی، ا.، و مقیم بیگی، ع. (1396). ارتباط مدیریت دانش با انگیزش شغلی پرستاران مراکز آموزشی- درمانی شهر همدان در سال 1394. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان), 25(1), 35-43. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=279280Vancouver : کپی

حسنیان زهرامرضیه، حیدری عاطفه، صادقی امیر، مقیم بیگی عباس. ارتباط مدیریت دانش با انگیزش شغلی پرستاران مراکز آموزشی- درمانی شهر همدان در سال 1394. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان). 1396 [cited 2021April18];25(1):35-43. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=279280IEEE : کپی

حسنیان، ز.، حیدری، ع.، صادقی، ا.، مقیم بیگی، ع.، 1396. ارتباط مدیریت دانش با انگیزش شغلی پرستاران مراکز آموزشی- درمانی شهر همدان در سال 1394. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان), [online] 25(1), pp.35-43. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=279280>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 200 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی